جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
64207تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1058,000,000840,000,0001394/10/03
64223تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش902,777,778250,000,0001394/10/03
63815تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1044,200,000436,800,0001394/10/01
63766تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1354,800,000648,000,0001394/09/30
63765تهرانسهروردی - آپادانامستغلاتفروش1,26010,000,00012,600,000,0001394/09/30
63788تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1359,000,0001,215,000,0001394/09/30
63504تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001394/09/28
63505تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش26017,000,0007,140,000,0001394/09/28
63523تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1247,400,000917,600,0001394/09/28
63532تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1175,200,000608,400,0001394/09/28
62973تهرانسهروردیکلنگیفروش40514,700,0003,116,400,0001394/09/23
62974تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001394/09/23
63007تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1187,200,000849,600,0001394/09/23
62713تهرانسهروردیکلنگیفروش60017,000,0005,320,000,0001394/09/18
62714تهرانسهروردیآپارتمانفروش1288,000,0001,024,000,0001394/09/18
62730تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1436,400,000915,200,0001394/09/18
62491تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش775,400,000415,800,0001394/09/16
62492تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش11010,000,0001,100,000,0001394/09/16
62511تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش28021,000,0004,095,000,0001394/09/16
62381تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش54014,500,0001394/09/15
62399تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1056,500,000682,500,0001394/09/15
62413تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش1,00011,000,0001394/09/15
62145تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1165,603,000650,000,0001394/09/10
62146تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش725,270,000380,000,0001394/09/10
61926تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1025,392,000550,000,0001394/09/08
61927تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1175,700,000666,900,0001394/09/08
61938تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش965,000,000480,000,0001394/09/08
61513تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش1,50023,000,00013,800,000,0001394/09/03
61515تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1255,600,000700,000,0001394/09/03
61535تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1337,800,0001,037,400,0001394/09/03
Page top