املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک باغ صبا - سهروردی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70511تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش9061,111,0005,500,000,0001394-12-12
70510تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش945,900,000554,600,0001394-12-12
70529تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1259,000,0001,125,000,0001394-12-12
70283تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش737,000,000511,000,0001394-12-10
70284تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش788,500,000663,000,0001394-12-10
70298تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1206,700,000804,000,0001394-12-10
70082تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1226,800,000829,600,0001394-12-08
69514تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1135,000,000565,000,0001394-12-02
69515تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش857,058,000600,000,0001394-12-02
69537تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش2045,500,0001,122,000,0001394-12-02
69193تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001394-11-28
69194تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1135,000,000565,000,0001394-11-28
69202تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش766,700,000509,200,0001394-11-28
69227تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش705,285,000370,000,0001394-11-28
69070تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش766,700,000509,200,0001394-11-27
69071تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001394-11-27
69094تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1725,300,000911,600,0001394-11-27
68844تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1295,000,000645,000,0001394-11-25
68845تهرانسهروردی - آپادانامستغلاتفروش1117,500,0001394-11-25
68752تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1725,300,000911,600,0001394-11-24
68751تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش804,437,500355,000,0001394-11-24
68428تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1533,500,000535,500,0001394-11-20
68429تهرانسهروردیآپارتمانفروش989,300,000911,400,0001394-11-20
68462تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش705,715,000400,000,0001394-11-20
68023تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش848,200,000688,800,0001394-11-15
68024تهرانسهروردی جنوبیکلنگیفروش40010,000,0003,000,000,0001394-11-15
68037تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش53915,000,0004,410,000,0001394-11-15
67718تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1359,000,0001,215,000,0001394-11-12
67719تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش98014,000,0007,840,000,0001394-11-12
67759تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1249,000,0001,116,000,0001394-11-12
Page top