جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
66341تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1004,300,000430,000,0001394/10/26
66359تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1238,200,000959,400,0001394/10/26
65828تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش25015,000,0003,000,000,0001394/10/21
65829تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش766,200,000471,200,0001394/10/21
65746تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش25015,000,0003,000,000,0001394/10/20
65747تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش968,500,000816,000,0001394/10/20
65748تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1055,500,000577,500,0001394/10/20
65502تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001394/10/16
65503تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش727,200,000518,400,0001394/10/16
65521تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش14012,000,000924,000,0001394/10/16
65332تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش50035,000,0007,000,000,0001394/10/15
65333تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1058,000,000840,000,0001394/10/15
65356تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1356,200,000837,000,0001394/10/15
64849تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش75015,000,0006,000,000,0001394/10/10
64850تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش1,25613,330,0008,000,000,0001394/10/10
64866تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش59812,000,0004,560,000,0001394/10/10
64875تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش36011,250,0002,250,000,0001394/10/10
64694تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394/10/09
64422تهرانسهروردی جنوبیمستغلاتفروش1,4287,000,0009,996,000,0001394/10/06
64206تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1436,400,000915,200,0001394/10/03
64207تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1058,000,000840,000,0001394/10/03
64223تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش902,777,778250,000,0001394/10/03
63815تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1044,200,000436,800,0001394/10/01
63766تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1354,800,000648,000,0001394/09/30
63765تهرانسهروردی - آپادانامستغلاتفروش1,26010,000,00012,600,000,0001394/09/30
63788تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1359,000,0001,215,000,0001394/09/30
63504تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001394/09/28
63505تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش26017,000,0007,140,000,0001394/09/28
63523تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1247,400,000917,600,0001394/09/28
63532تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1175,200,000608,400,0001394/09/28
Page top