جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
74258تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1238,200,000959,400,0001395/02/14
73967تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش40021,000,0001395/02/12
73935تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش601,350,00030,000,0001395/02/11
73517تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش25015,000,0003,000,000,0001395/02/07
73528تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش1,50023,000,00013,800,000,0001395/02/07
73235تهرانسهروردی شمالی آپارتمانفروش1008,000,0001395/02/05
72828تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1008,000,000800,000,0001395/01/31
72829تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001395/01/31
72460تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش40014,000,0001395/01/26
72464تهرانسهروردي جنوبیآپارتمانفروش1436,400,000915,200,0001395/01/26
72043تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1157,200,000828,000,0001395/01/23
72044تهرانسهروردي شمالیآپارتمانفروش857,200,000612,000,0001395/01/23
70918تهرانسهروردیآپارتمانفروش908,000,000720,000,0001394/12/18
70755تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1259,000,0001,125,000,0001394/12/16
70757تهرانسهروردیآپارتمانفروش837,500,000637,500,0001394/12/16
70621تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش905,111,000460,000,0001394/12/13
70511تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش9061,111,0005,500,000,0001394/12/12
70510تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش945,900,000554,600,0001394/12/12
70529تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1259,000,0001,125,000,0001394/12/12
70283تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش737,000,000511,000,0001394/12/10
70284تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش788,500,000663,000,0001394/12/10
70298تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1206,700,000804,000,0001394/12/10
70082تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1226,800,000829,600,0001394/12/08
69514تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1135,000,000565,000,0001394/12/02
69515تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش857,058,000600,000,0001394/12/02
69537تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش2045,500,0001,122,000,0001394/12/02
69193تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001394/11/28
69194تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1135,000,000565,000,0001394/11/28
69202تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش766,700,000509,200,0001394/11/28
69227تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش705,285,000370,000,0001394/11/28
Page top