جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86813تهرانسهروردی شمالیمستغلاترهن310450,000,0001395/07/14
86583تهرانآپادانااداریرهن و اجاره1104,000,00040,000,0001395/07/11
86582تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1852,500,00035,000,0001395/07/11
86267تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1202,000,00070,000,0001395/07/06
86266تهرانهویزهاداریرهن و اجاره1141,700,000120,000,0001395/07/06
86078تهرانهویزهآپارتمانرهن120150,000,0001395/07/05
86076تهرانآپادانااداریرهن و اجاره21015,000,000100,000,0001395/07/05
86077تهرانسهروردی شمالیمستغلاترهن8201,800,000,0001395/07/05
85954تهرانسهروردی مستغلاترهن4501,500,000,0001395/07/04
85942تهرانسهروردی شمالیاداریرهن و اجاره2408,000,000100,000,0001395/07/04
85941تهرانسهروردی شمالیاداریرهن150270,000,0001395/07/04
85747تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1206,300,000756,000,0001395/07/03
85748تهرانسهرودیآپارتمانفروش1046,800,000707,200,0001395/07/03
85319تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش3002,640,000,0001395/06/28
85318تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش3563,600,000,0001395/06/28
85205تهرانسهروردی شمالیمستغلاترهن و اجاره42014,000,000100,000,0001395/06/25
85014تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش755,600,000420,000,0001395/06/24
84600تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1476,598,000970,000,0001395/06/17
84598تهراناندیشهکلنگیفروش29011,500,0002,760,000,0001395/06/17
84599تهرانابن یمینآپارتمانفروش1206,800,000816,000,0001395/06/17
84597تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1006,350,000635,000,0001395/06/17
84348تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش2205,500,0001,210,000,0001395/06/16
84350تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش948,500,000799,000,0001395/06/16
84349تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1357,300,000985,500,0001395/06/16
84248تهرانسهروردی شمالیمستغلاترهن و اجاره55030,000,000300,000,0001395/06/15
83896تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1405,500,000770,000,0001395/06/13
83895تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش2205,500,0001,210,000,0001395/06/13
83894تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001395/06/13
83808تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1405,500,000770,000,0001395/06/11
83807تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش2205,500,0001,210,000,0001395/06/11
Page top