جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
81984تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش776,298,000485,000,0001395/05/25
81630تهرانسهروردیآپارتمانفروش1258,100,0001,053,000,0001395/05/21
81629تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1596,000,000954,000,0001395/05/21
81031تهرانسهروردیآپارتمانفروش1409,000,0001,260,000,0001395/05/17
81014تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش776,428,000495,000,0001395/05/17
81013تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش2486,850,0001,698,800,0001395/05/17
80630تهرانسهروردیمستغلاتفروش48112,000,0002,400,000,0001395/05/13
80606تهرانسهروردیآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001395/05/13
80605تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1208,050,000966,000,0001395/05/13
80272تهرانسهروردیآپارتمانفروش1525,000,000760,000,0001395/05/10
80271تهرانسهروردیآپارتمانفروش626,500,000403,000,0001395/05/10
80153تهرانسهروردی شمالیمستغلاترهن و اجاره4008,500,000100,000,0001395/05/07
80036تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش137کارشناسیکارشناسی1395/05/06
79983تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1676,500,0001,085,500,0001395/05/05
79963تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش22013,000,0001395/05/05
79962تهرانخرمشهرآپارتمانفروش1148,500,000969,000,0001395/05/05
79756تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1005,300,000530,000,0001395/05/03
79654تهرانسهروردیکلنگیفروش1,00010,000,0003,800,000,0001395/05/01
79321تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1328,300,0001,095,600,0001395/04/29
79041تهرانسهروردیمستغلاتفروش36010,500,0002,205,000,0001395/04/27
79025تهرانسهروردی جنوبیمستغلاتفروش3766,300,0002,368,800,0001395/04/27
78630تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش39011,300,0002,497,300,0001395/04/23
78609تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش31517,000,0003,400,000,0001395/04/23
78608تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش3208,750,0001395/04/23
78353تهراناندیشهکلنگیفروش3509,300,0004,557,000,0001395/04/21
78351تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش3203,600,000,0001395/04/21
78335تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001395/04/21
77857تهرانسهروردیویلارهن300300,000,0001395/04/13
74244تهرانسهروردی جنوبیمستغلاتفروش9006,900,0006,210,000,0001395/02/14
74246تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1268,000,0001,008,000,0001395/02/14
Page top