جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84364تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره36013,000,00050,000,0001395/06/16
84348تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش2205,500,0001,210,000,0001395/06/16
84350تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش948,500,000799,000,0001395/06/16
84349تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1357,300,000985,500,0001395/06/16
84249تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره621,000,00080,000,0001395/06/15
84248تهرانسهروردی شمالیمستغلاترهن و اجاره55030,000,000300,000,0001395/06/15
84145تهرانسهروردی جنوبیمغازهرهن و اجاره4210,000,000100,000,0001395/06/14
84128تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره2408,000,000100,000,0001395/06/14
82070تهرانسهروردیمغازهرهن و اجاره25022,000,000200,000,0001395/06/14
83896تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1405,500,000770,000,0001395/06/13
83895تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش2205,500,0001,210,000,0001395/06/13
83894تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001395/06/13
83863تهرانسهروردی شمالیمستغلاترهن320400,000,0001395/06/11
83862تهرانسهروردی شمالیاداریرهن و اجاره1405,500,00030,000,0001395/06/11
83808تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1405,500,000770,000,0001395/06/11
83807تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش2205,500,0001,210,000,0001395/06/11
83806تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001395/06/11
83728تهرانسهروردی شمالیاداریرهن و اجاره1084,000,00040,000,0001395/06/10
83725تهرانسهروردی جنوبیاداریرهن و اجاره853,000,00020,000,0001395/06/10
83509تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره100550,00070,000,0001395/06/09
83439تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانرهن126320,000,0001395/06/08
83437تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1313,000,000100,000,0001395/06/08
83434تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره923,000,00050,000,0001395/06/08
59864تهرانسهروردی شمالیاداریفروش559,450,000700,000,0001395/06/08
83342تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره952,600,00050,000,0001395/06/07
83341تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1301,000,00075,000,0001395/06/07
83258تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001395/06/07
83257تهرانسهروردیآپارتمانفروش915,824,000530,000,0001395/06/07
83162تهرانسهروردی شمالیاداریرهن و اجاره502,500,00030,000,0001395/06/04
83161تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1252,400,000100,000,0001395/06/04
Page top