جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85954تهرانسهروردی مستغلاترهن4501,500,000,0001395/07/04
85942تهرانسهروردی شمالیاداریرهن و اجاره2408,000,000100,000,0001395/07/04
85941تهرانسهروردی شمالیاداریرهن150270,000,0001395/07/04
85747تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1206,300,000756,000,0001395/07/03
85748تهرانسهرودیآپارتمانفروش1046,800,000707,200,0001395/07/03
85624تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1252,500,00060,000,0001395/07/01
85400تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1384,000,000130,000,0001395/06/28
85399تهرانسهروردی شمالیاداریرهن و اجاره803,800,00060,000,0001395/06/28
85401تهرانسهروردیآپارتمانرهن و اجاره852,500,00020,000,0001395/06/28
85319تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش3002,640,000,0001395/06/28
85318تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش3563,600,000,0001395/06/28
85206تهرانآپادانااداریاجاره9325,000,0001395/06/25
85205تهرانسهروردی شمالیمستغلاترهن و اجاره42014,000,000100,000,0001395/06/25
85101تهرانهویزهاداریرهن و اجاره25012,000,000100,000,0001395/06/24
85100تهرانسهروردیآپارتمانرهن80120,000,0001395/06/24
85099تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1163,300,00080,000,0001395/06/24
85014تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش755,600,000420,000,0001395/06/24
84914تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره621,000,00080,000,0001395/06/23
84913تهرانسهروردی اداریرهن و اجاره652,400,00020,000,0001395/06/23
84600تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1476,598,000970,000,0001395/06/17
84598تهراناندیشهکلنگیفروش29011,500,0002,760,000,0001395/06/17
84599تهرانابن یمینآپارتمانفروش1206,800,000816,000,0001395/06/17
84597تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1006,350,000635,000,0001395/06/17
84450تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1053,000,00050,000,0001395/06/16
84447تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1102,400,00020,000,0001395/06/16
84445تهرانسهروردی شملیآپارتمانرهن و اجاره2203,500,00050,000,0001395/06/16
84443تهرانسهروردی شمالیاداریرهن120135,000,0001395/06/16
84364تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره36013,000,00050,000,0001395/06/16
84348تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش2205,500,0001,210,000,0001395/06/16
84350تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش948,500,000799,000,0001395/06/16
Page top