املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک باغ صبا - سهروردی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26591تهرانسهروردی شمالیمغازهفروش5360,000,0003,180,000,0001393-09-09
26604تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1938,500,0001,640,500,0001393-09-09
26633تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش736,700,000489,100,0001393-09-09
25455تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001393-08-25
25489تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1158,000,000920,000,0001393-08-25
25520تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش565,800,000324,800,0001393-08-25
25255تهرانبهارشیرازآپارتمانفروش656,300,000409,500,0001393-08-24
24774تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1345,600,000750,400,0001393-08-20
24791تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش60022,000,00013,200,000,0001393-08-20
24804تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش705,715,000400,000,0001393-08-20
24819تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش778,000,000616,000,0001393-08-20
24249تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش586,200,000359,600,0001393-08-17
24251تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1353,335,000450,000,0001393-08-17
24263تهرانسهروردی جنوبیمغازهفروش4030,000,0001,200,000,0001393-08-17
23664تهرانبهارشیرازآپارتمانفروش866,000,000516,000,0001393-08-10
22866تهرانسهروردی شمالیاداریفروش1485,500,000814,000,0001393-08-04
22893تهرانسهروردی شمالیاداریفروش1485,500,000814,000,0001393-08-04
22435تهرانبهارشیرازآپارتمانفروش754,400,000330,000,0001393-07-29
21760تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1075,000,000535,000,0001393-07-23
21761تهرانسهروردیاداریفروش1387,000,000966,000,0001393-07-23
21762تهرانسهروردیاداریفروش8512,000,0001,020,000,0001393-07-23
21763تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1106,200,000682,000,0001393-07-23
21764تهرانسهروردیاداریفروش1907,200,0001,368,000,0001393-07-23
21611تهرانبهارشیرازاداریفروش154کارشناسیکارشناسی1393-07-22
21612تهرانبهارشیرازاداریفروش624,050,000250,000,0001393-07-22
21350تهرانبهار شیرازآپارتمانفروش784,000,000312,000,0001393-07-19
21374تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش887,800,000686,400,0001393-07-19
21375تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش464,220,000194,000,0001393-07-19
21376تهرانسهروردی شمالیاداریفروش908,500,000765,000,0001393-07-19
21077تهرانسهروردیاداریفروش18711,000,0002,057,000,0001393-07-17
Page top