جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20373تهرانبهار شیرازآپارتمانفروش754,400,000330,000,0001393/07/08
20004تهرانسهروردي شماليآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001393/07/07
20005تهرانسهروردي شماليآپارتمانفروش1127,200,000806,400,0001393/07/07
20007تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش886,150,000541,200,0001393/07/07
20008تهرانسهروردي شماليآپارتمانفروش1208,500,0001,020,000,0001393/07/07
19524تهرانبهار شیرازآپارتمانفروش873,800,000330,600,0001393/07/03
18826تهرانسهروردی شمالیتجاریفروش2445,000,0001393/06/29
18827تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1017,100,000717,100,0001393/06/29
18828تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش725,138,889370,000,0001393/06/29
18829تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1278,500,0001,079,500,0001393/06/29
18830تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش989,000,000882,000,0001393/06/29
18446تهرانبهارشیرازآپارتمانفروش826,200,000508,400,0001393/06/27
18500تهرانبهار شیرازآپارتمانفروش803,750,000300,000,0001393/06/27
18373تهرانسهروردي شماليمستغلاتفروش33020,000,0001393/06/26
16534تهرانسهروردیاداریفروش1103,500,00020,000,0001393/06/15
15829تهرانهفت تیر - مفتح اداریفروش806,500,000520,000,0001393/06/10
15490تهرانسهروردي شماليآپارتمانفروش1257,500,000930,000,0001393/06/06
14142تهرانخیابان کلیم کاشانیآپارتمانفروش534,350,000230,000,0001392/06/26
14094تهرانخیابان شریعتیآپارتمانفروش1607,000,0001,120,000,0001392/06/12
Page top