املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک باغ صبا - سهروردی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
47256تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1087,500,000810,000,0001394-04-10
44048تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش78030,000,0002,400,000,0001394-03-12
44049تهرانسهروردیآپارتمانفروش964,700,000451,200,0001394-03-12
44050تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش866,000,000516,000,0001394-03-12
44063تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1096,420,000700,000,0001394-03-12
44064تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش958,500,000807,500,0001394-03-12
44065تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش736,500,000474,500,0001394-03-12
43830تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1066,300,000667,800,0001394-03-10
43845تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001394-03-10
43854تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش906,300,000567,000,0001394-03-10
43643تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1046,500,000676,000,0001394-03-07
43644تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش827,000,000574,000,0001394-03-07
43645تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش886,000,000528,000,0001394-03-07
43274تهرانسهروردی جنوبیکلنگیفروش2889,000,0001394-03-05
43229تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش7009,285,0001394-03-04
43243تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1267,200,000907,200,0001394-03-04
42867تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش907,300,000657,000,0001394-03-02
42868تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش26010,000,0001,700,000,0001394-03-02
42872تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001394-03-02
42873تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش865,700,000490,200,0001394-03-02
42875تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1337,500,000997,500,0001394-03-02
42255تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش956,200,000589,000,0001394-02-28
42256تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1215,100,000617,100,0001394-02-28
42257تهرانسهروردی - آپادانامستغلاتفروش1159,000,0001394-02-28
41848تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش707,700,000539,000,0001394-02-23
41849تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش674,000,000268,000,0001394-02-23
41856تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش757,500,000562,500,0001394-02-23
41861تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش14012,000,000924,000,0001394-02-23
41460تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش2046,000,0001,224,000,0001394-02-21
41461تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش114کارشناسیکارشناسی1394-02-21
Page top