جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24263تهرانسهروردی جنوبیمغازهفروش4030,000,0001,200,000,0001393/08/17
23664تهرانبهارشیرازآپارتمانفروش866,000,000516,000,0001393/08/10
22866تهرانسهروردی شمالیاداریفروش1485,500,000814,000,0001393/08/04
22893تهرانسهروردی شمالیاداریفروش1485,500,000814,000,0001393/08/04
22435تهرانبهارشیرازآپارتمانفروش754,400,000330,000,0001393/07/29
21760تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1075,000,000535,000,0001393/07/23
21761تهرانسهروردیاداریفروش1387,000,000966,000,0001393/07/23
21762تهرانسهروردیاداریفروش8512,000,0001,020,000,0001393/07/23
21763تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1106,200,000682,000,0001393/07/23
21764تهرانسهروردیاداریفروش1907,200,0001,368,000,0001393/07/23
21611تهرانبهارشیرازاداریفروش154کارشناسیکارشناسی1393/07/22
21612تهرانبهارشیرازاداریفروش624,050,000250,000,0001393/07/22
21350تهرانبهار شیرازآپارتمانفروش784,000,000312,000,0001393/07/19
21374تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش887,800,000686,400,0001393/07/19
21375تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش464,220,000194,000,0001393/07/19
21376تهرانسهروردی شمالیاداریفروش908,500,000765,000,0001393/07/19
21077تهرانسهروردیاداریفروش18711,000,0002,057,000,0001393/07/17
21078تهرانسهروردی شمالیاداریفروش609,000,000540,000,0001393/07/17
21079تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش728,000,000904,000,0001393/07/17
21114تهرانسهروردیآپارتمانفروش808,200,000656,000,0001393/07/17
21115تهرانسهروردیاداریفروش1093,669,725400,000,0001393/07/17
21116تهرانسهروردی شمالیویلافروش7712,000,0001,680,000,0001393/07/17
20807تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش956,600,000627,000,0001393/07/14
20808تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1257,350,000920,000,0001393/07/14
20373تهرانبهار شیرازآپارتمانفروش754,400,000330,000,0001393/07/08
20004تهرانسهروردي شماليآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001393/07/07
20005تهرانسهروردي شماليآپارتمانفروش1127,200,000806,400,0001393/07/07
20007تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش886,150,000541,200,0001393/07/07
20008تهرانسهروردي شماليآپارتمانفروش1208,500,0001,020,000,0001393/07/07
19524تهرانبهار شیرازآپارتمانفروش873,800,000330,600,0001393/07/03
Page top