جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38507تهرانسهروردی جنوبیکلنگیفروش2889,000,0001,485,000,0001394/01/18
38505تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش955,894,000560,000,0001394/01/18
38506تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1037,300,000751,900,0001394/01/18
38400تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش827,000,000574,000,0001394/01/17
38401تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش464,220,000194,000,0001394/01/17
38430تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1259,000,0001,125,000,0001394/01/17
38444تهرانسهروردی جنوبیاداریفروش885,500,000484,000,0001394/01/17
38278تهرانسهروردی شمالیاداریفروش11710,000,0001,170,000,0001394/01/15
38299تهرانسهروردی شمالیاداریفروش757,500,000562,500,0001394/01/15
33217تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش875,100,000443,700,0001393/11/06
33218تهرانسهروردی شمالیاداریفروش658,000,000520,000,0001393/11/06
26979تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001393/09/12
26984تهرانسهروردی جنوبیاداریفروش575,500,000313,500,0001393/09/12
26985تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش756,900,000517,500,0001393/09/12
26586تهرانسهروردی شمالیمغازهفروش5315,000,000795,000,0001393/09/09
26590تهرانسهروردی شمالیاداریفروش11510,000,0001,150,000,0001393/09/09
26591تهرانسهروردی شمالیمغازهفروش5360,000,0003,180,000,0001393/09/09
26604تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1938,500,0001,640,500,0001393/09/09
26633تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش736,700,000489,100,0001393/09/09
25455تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001393/08/25
25489تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1158,000,000920,000,0001393/08/25
25520تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش565,800,000324,800,0001393/08/25
25255تهرانبهارشیرازآپارتمانفروش656,300,000409,500,0001393/08/24
24774تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1345,600,000750,400,0001393/08/20
24791تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش60022,000,00013,200,000,0001393/08/20
24804تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش705,715,000400,000,0001393/08/20
24819تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش778,000,000616,000,0001393/08/20
24249تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش586,200,000359,600,0001393/08/17
24251تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1353,335,000450,000,0001393/08/17
24263تهرانسهروردی جنوبیمغازهفروش4030,000,0001,200,000,0001393/08/17
Page top