جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
40196تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1377,000,000959,000,0001394/02/06
40197تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001394/02/06
39909تهرانسهروردی شمالیاداریفروش925,220,000480,240,0001394/02/01
39910تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش786,025,000470,000,0001394/02/01
39911تهرانسهروردیمغازهفروش6535,000,0002,275,000,0001394/02/01
39912تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش100کارشناسیکارشناسی1394/02/01
39690تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1085,800,000626,400,0001394/01/29
39691تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش10413,000,0001394/01/29
39692تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001394/01/29
39693تهرانسهروردیکلنگیفروش40011,500,0002,415,000,0001394/01/29
39480تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش70016,000,0004,800,000,0001394/01/27
39481تهرانسهروردی شمالیویلافروش4909,500,0004,655,000,0001394/01/27
39483تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش1,00011,000,0001394/01/27
39345تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش1107,500,0001394/01/26
39352تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش809,000,000720,000,0001394/01/26
39353تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش3327,200,0002,390,400,0001394/01/26
39175تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش859,100,000773,500,0001394/01/25
39176تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش708,500,000595,000,0001394/01/25
39211تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش28913,000,0002,730,000,0001394/01/25
39059تهرانسهروردی شمالیمغازهفروش5360,000,0001394/01/24
39069تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش72025,000,0008,750,000,0001394/01/24
39070تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش48017,708,0001394/01/24
38865تهرانسهروردی شمالیمغازهفروش10414,425,0001,500,000,0001394/01/22
38866تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1004,200,000420,000,0001394/01/22
38864تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش674,030,000270,000,0001394/01/22
38862تهرانسهروردی شمالیمغازهفروش10414,425,0001,500,000,0001394/01/22
38863تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1007,600,000760,000,0001394/01/22
38639تهرانسهروردی جنوبیمغازهفروش4250,000,0002,100,000,0001394/01/19
38640تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش988,500,000833,000,0001394/01/19
38638تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1184,500,000531,000,0001394/01/19
Page top