املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک باغ صبا - سهروردی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
57487تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش728,500,000612,000,0001394-07-21
57130تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش44013,000,0004,940,000,0001394-07-18
57131تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش936,300,000585,900,0001394-07-18
56918تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش537,000,000371,000,0001394-07-14
56919تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1704,705,000800,000,0001394-07-14
56920تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1066,900,000731,400,0001394-07-14
56921تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش74018,000,0007,461,000,0001394-07-14
56946تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش72013,000,0001394-07-14
56622تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش777,000,000539,000,0001394-07-11
56609تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1046,000,000624,000,0001394-07-11
56610تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1006,300,000630,000,0001394-07-11
56611تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001394-07-11
56008تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1436,000,000858,000,0001394-07-05
56009تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1058,600,000903,000,0001394-07-05
56010تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001394-07-05
55064تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1285,000,000640,000,0001394-06-25
55065تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1175,982,000700,000,0001394-06-25
55051تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001394-06-24
54773تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش824,634,000380,000,0001394-06-22
54775تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش12825,000,0005,600,000,0001394-06-22
54776تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1174,000,000468,000,0001394-06-22
54088تهرانکلیم کاشانیآپارتمانفروش514,000,000210,000,0001394-06-17
54257تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1178,800,0001,029,600,0001394-06-17
54258تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش885,000,000440,000,0001394-06-17
54259تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1938,500,0001394-06-17
53419تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش96919,000,0001394-06-11
53422تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش1,44035,000,0007,420,000,0001394-06-11
53423تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1307,300,000949,000,0001394-06-11
53000تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش117440,000,0001394-06-08
53001تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش43520,000,0004,400,000,0001394-06-08
Page top