جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
56611تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001394-07-11
56008تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1436,000,000858,000,0001394-07-05
56009تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1058,600,000903,000,0001394-07-05
56010تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001394-07-05
55064تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1285,000,000640,000,0001394-06-25
55065تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1175,982,000700,000,0001394-06-25
55051تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001394-06-24
54773تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش824,634,000380,000,0001394-06-22
54775تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش12825,000,0005,600,000,0001394-06-22
54776تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1174,000,000468,000,0001394-06-22
54088تهرانکلیم کاشانیآپارتمانفروش514,000,000210,000,0001394-06-17
54257تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1178,800,0001,029,600,0001394-06-17
54258تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش885,000,000440,000,0001394-06-17
54259تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1938,500,0001394-06-17
53419تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش96919,000,0001394-06-11
53422تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش1,44035,000,0007,420,000,0001394-06-11
53423تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1307,300,000949,000,0001394-06-11
53000تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش117440,000,0001394-06-08
53001تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش43520,000,0004,400,000,0001394-06-08
53021تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش853,400,000289,000,0001394-06-08
52495تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1027,500,000765,000,0001394-06-03
52496تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش715,800,000411,800,0001394-06-03
51529تهرانسهروردی - آپادانااداریفروش1,17011,538,00013,500,000,0001394-05-22
51528تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1257,200,000900,000,0001394-05-22
51527تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش70017,500,0007,000,000,0001394-05-22
51203تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1255,800,000725,000,0001394-05-18
51204تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش72022,560,0008,800,000,0001394-05-18
51208تهرانسهروردی - مهنازآپارتمانفروش1536,700,0001,025,000,0001394-05-18
50483تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش673,955,000265,000,0001394-05-13
50484تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1226,500,000793,000,0001394-05-13
Page top