جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
42875تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1337,500,000997,500,0001394/03/02
42255تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش956,200,000589,000,0001394/02/28
42256تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1215,100,000617,100,0001394/02/28
42257تهرانسهروردی - آپادانامستغلاتفروش1159,000,0001394/02/28
41848تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش707,700,000539,000,0001394/02/23
41849تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش674,000,000268,000,0001394/02/23
41856تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش757,500,000562,500,0001394/02/23
41861تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش14012,000,000924,000,0001394/02/23
41460تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش2046,000,0001,224,000,0001394/02/21
41461تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش114کارشناسیکارشناسی1394/02/21
41176تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش883,409,000300,000,0001394/02/19
41177تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش968,500,000816,000,0001394/02/19
41187تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش8758,000,0007,000,000,0001394/02/19
41192تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش28020,000,0003,900,000,0001394/02/19
40977تهرانسهروردی شمالیاداریفروش619,500,000579,500,0001394/02/16
40749تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1157,400,000851,000,0001394/02/14
40750تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش2159,700,000970,000,0001394/02/14
40751تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش756,266,000470,000,0001394/02/14
40752تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش1104,400,0001394/02/14
40572تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش575,000,000285,000,0001394/02/09
40573تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش26012,500,0001394/02/09
40574تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1247,000,000868,000,0001394/02/09
40575تهرانتخت طاووسآپارتمانفروش686,500,000442,000,0001394/02/09
40398تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش26018,000,0007,560,000,0001394/02/08
40400تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش34016,000,0003,600,000,0001394/02/08
40401تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش854,100,000348,500,0001394/02/08
40193تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش85645,000,00018,900,000,0001394/02/06
40194تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش927,445,000685,000,0001394/02/06
40195تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1028,200,000836,400,0001394/02/06
40196تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1377,000,000959,000,0001394/02/06
Page top