املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک باغ صبا - سهروردی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
59749تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش2205,500,0001,210,000,0001394-08-17
59666تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش3209,375,0003,000,000,0001394-08-16
59451تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش37015,000,0003,375,000,0001394-08-13
59452تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش2205,700,0001,254,000,0001394-08-13
59466تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1138,500,0001394-08-13
59213تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش52026,785,0006,000,000,0001394-08-11
59214تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1415,500,000775,500,0001394-08-11
59215تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1178,500,0001394-08-11
59122تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1363,500,000476,000,0001394-08-10
59097تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1306,800,000884,000,0001394-08-09
58954تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394-08-07
58953تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1339,000,0001394-08-07
58731تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1614,845,000780,000,0001394-08-05
58730تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1349,500,0001,273,000,0001394-08-05
58669تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1177,500,000877,500,0001394-08-04
58670تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1614,845,000780,000,0001394-08-04
58671تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1346,200,000830,800,0001394-08-04
58672تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش2407,500,0001,800,000,0001394-08-04
58360تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1167,600,000881,600,0001394-07-29
58361تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1268,500,0001,071,000,0001394-07-29
58373تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1158,800,0001,012,000,0001394-07-29
58096تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1216,200,000750,200,0001394-07-27
58097تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1066,750,000715,500,0001394-07-27
58117تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1238,300,0001,020,900,0001394-07-27
57953تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394-07-26
57840تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش66013,000,0001394-07-25
57132تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش48010,000,0003,800,000,0001394-07-22
57497تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1085,555,000600,000,0001394-07-21
57483تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001394-07-21
57484تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش16514,000,0002,310,000,0001394-07-21
Page top