جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
48864تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش806,375,000510,000,0001394/04/30
48743تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش724,720,000340,000,0001394/04/29
48343تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش44022,000,0004,400,000,0001394/04/23
48344تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1515,600,000845,600,0001394/04/23
48345تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1037,500,000772,500,0001394/04/23
48084تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1405,800,000812,000,0001394/04/21
48085تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1425,700,000809,400,0001394/04/21
48086تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1257,300,000912,000,0001394/04/21
48014تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1387,500,0001,000,000,0001394/04/20
48015تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1158,500,000977,500,0001394/04/20
47876تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش51226,000,0005,824,000,0001394/04/18
47875تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش1,1258,500,0009,562,500,0001394/04/18
47874تهرانسهروردی جنوبیکلنگیفروش1508,000,000600,000,0001394/04/18
47774تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش90025,000,00015,200,000,0001394/04/16
47773تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش25015,000,0003,000,000,0001394/04/16
47772تهرانسهروردی جنوبیکلنگیفروش26010,000,0001,700,000,0001394/04/16
47511تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش34015,300,0003,442,500,0001394/04/14
47510تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1226,800,000829,600,0001394/04/14
47509تهرانسهروردی جنوبیکلنگیفروش2889,000,0001,485,000,0001394/04/14
47256تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1087,500,000810,000,0001394/04/10
44048تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش78030,000,0002,400,000,0001394/03/12
44049تهرانسهروردیآپارتمانفروش964,700,000451,200,0001394/03/12
44050تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش866,000,000516,000,0001394/03/12
44063تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1096,420,000700,000,0001394/03/12
44064تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش958,500,000807,500,0001394/03/12
44065تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش736,500,000474,500,0001394/03/12
43830تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1066,300,000667,800,0001394/03/10
43845تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001394/03/10
43854تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش906,300,000567,000,0001394/03/10
43643تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1046,500,000676,000,0001394/03/07
Page top