جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
58953تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1339,000,0001394-08-07
58731تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1614,845,000780,000,0001394-08-05
58730تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1349,500,0001,273,000,0001394-08-05
58669تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1177,500,000877,500,0001394-08-04
58670تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1614,845,000780,000,0001394-08-04
58671تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1346,200,000830,800,0001394-08-04
58672تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش2407,500,0001,800,000,0001394-08-04
58360تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1167,600,000881,600,0001394-07-29
58361تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1268,500,0001,071,000,0001394-07-29
58373تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1158,800,0001,012,000,0001394-07-29
58096تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1216,200,000750,200,0001394-07-27
58097تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1066,750,000715,500,0001394-07-27
58117تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1238,300,0001,020,900,0001394-07-27
57953تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394-07-26
57840تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش66013,000,0001394-07-25
57132تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش48010,000,0003,800,000,0001394-07-22
57497تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1085,555,000600,000,0001394-07-21
57483تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001394-07-21
57484تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش16514,000,0002,310,000,0001394-07-21
57487تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش728,500,000612,000,0001394-07-21
57130تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش44013,000,0004,940,000,0001394-07-18
57131تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش936,300,000585,900,0001394-07-18
56918تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش537,000,000371,000,0001394-07-14
56919تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1704,705,000800,000,0001394-07-14
56920تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1066,900,000731,400,0001394-07-14
56921تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش74018,000,0007,461,000,0001394-07-14
56946تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش72013,000,0001394-07-14
56622تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش777,000,000539,000,0001394-07-11
56609تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1046,000,000624,000,0001394-07-11
56610تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1006,300,000630,000,0001394-07-11
Page top