املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک باغ صبا - سهروردی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
62413تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش1,00011,000,0001394-09-15
62145تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1165,603,000650,000,0001394-09-10
62146تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش725,270,000380,000,0001394-09-10
61926تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1025,392,000550,000,0001394-09-08
61927تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1175,700,000666,900,0001394-09-08
61938تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش965,000,000480,000,0001394-09-08
61513تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش1,50023,000,00013,800,000,0001394-09-03
61515تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1255,600,000700,000,0001394-09-03
61535تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1337,800,0001,037,400,0001394-09-03
60986تهرانسهروردی - آپادانامستغلاتفروش1,00010,000,00010,000,000,0001394-08-27
60987تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1337,800,0001,037,400,0001394-08-27
60988تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1268,500,0001394-08-27
60642تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش11516,000,0001394-08-25
60643تهرانسلیمان خاطرآپارتمانفروش1086,700,000723,600,0001394-08-25
60662تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش3509,300,0004,557,000,0001394-08-25
60439تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش41517,000,0004,012,000,0001394-08-23
60440تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش857,500,000637,500,0001394-08-23
60447تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش2105,000,0001,050,000,0001394-08-23
60195تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش859,000,000765,000,0001394-08-20
60196تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1174,871,000570,000,0001394-08-20
60233تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1126,200,000694,400,0001394-08-20
60051تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش893,820,000340,000,0001394-08-19
60052تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش2206,000,0001,320,000,0001394-08-19
60073تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش46016,000,0003,680,000,0001394-08-19
59750تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1064,245,000450,000,0001394-08-17
59749تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش2205,500,0001,210,000,0001394-08-17
59666تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش3209,375,0003,000,000,0001394-08-16
59451تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش37015,000,0003,375,000,0001394-08-13
59452تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش2205,700,0001,254,000,0001394-08-13
59466تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1138,500,0001394-08-13
Page top