جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
54088تهرانکلیم کاشانیآپارتمانفروش514,000,000210,000,0001394/06/17
54257تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1178,800,0001,029,600,0001394/06/17
54258تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش885,000,000440,000,0001394/06/17
54259تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1938,500,0001394/06/17
53419تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش96919,000,0001394/06/11
53422تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش1,44035,000,0007,420,000,0001394/06/11
53423تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1307,300,000949,000,0001394/06/11
53000تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش117440,000,0001394/06/08
53001تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش43520,000,0004,400,000,0001394/06/08
53021تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش853,400,000289,000,0001394/06/08
52495تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1027,500,000765,000,0001394/06/03
52496تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش715,800,000411,800,0001394/06/03
51529تهرانسهروردی - آپادانااداریفروش1,17011,538,00013,500,000,0001394/05/22
51528تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1257,200,000900,000,0001394/05/22
51527تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش70017,500,0007,000,000,0001394/05/22
51203تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1255,800,000725,000,0001394/05/18
51204تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش72022,560,0008,800,000,0001394/05/18
51208تهرانسهروردی - مهنازآپارتمانفروش1536,700,0001,025,000,0001394/05/18
50483تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش673,955,000265,000,0001394/05/13
50484تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1226,500,000793,000,0001394/05/13
48864تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش806,375,000510,000,0001394/04/30
48743تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش724,720,000340,000,0001394/04/29
48343تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش44022,000,0004,400,000,0001394/04/23
48344تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1515,600,000845,600,0001394/04/23
48345تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1037,500,000772,500,0001394/04/23
48084تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1405,800,000812,000,0001394/04/21
48085تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1425,700,000809,400,0001394/04/21
48086تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1257,300,000912,000,0001394/04/21
48014تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1387,500,0001,000,000,0001394/04/20
48015تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1158,500,000977,500,0001394/04/20
Page top