جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
57953تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394/07/26
57840تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش66013,000,0001394/07/25
57132تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش48010,000,0003,800,000,0001394/07/22
57497تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1085,555,000600,000,0001394/07/21
57483تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001394/07/21
57484تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش16514,000,0002,310,000,0001394/07/21
57487تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش728,500,000612,000,0001394/07/21
57130تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش44013,000,0004,940,000,0001394/07/18
57131تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش936,300,000585,900,0001394/07/18
56918تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش537,000,000371,000,0001394/07/14
56919تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1704,705,000800,000,0001394/07/14
56920تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1066,900,000731,400,0001394/07/14
56921تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش74018,000,0007,461,000,0001394/07/14
56946تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش72013,000,0001394/07/14
56622تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش777,000,000539,000,0001394/07/11
56609تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1046,000,000624,000,0001394/07/11
56610تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1006,300,000630,000,0001394/07/11
56611تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001394/07/11
56008تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1436,000,000858,000,0001394/07/05
56009تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1058,600,000903,000,0001394/07/05
56010تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001394/07/05
55064تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1285,000,000640,000,0001394/06/25
55065تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1175,982,000700,000,0001394/06/25
55051تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001394/06/24
54773تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش824,634,000380,000,0001394/06/22
54775تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش12825,000,0005,600,000,0001394/06/22
54776تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1174,000,000468,000,0001394/06/22
54088تهرانکلیم کاشانیآپارتمانفروش514,000,000210,000,0001394/06/17
54257تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1178,800,0001,029,600,0001394/06/17
54258تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش885,000,000440,000,0001394/06/17
Page top