جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88645تهرانسهروردی شمالی مغازهرهن و اجاره600100,000,0001,000,000,0001395/08/05
88644تهراناندیشهآپارتمانرهن و اجاره1201,600,00040,000,0001395/08/05
88643تهرانهویزهآپارتمانرهن132130,000,0001395/08/05
88515تهرانسهروردیآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001395/08/05
88513تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1066,900,000731,400,0001395/08/05
88460تهرانسهروردیمستغلاترهن6754,500,000,0001395/08/04
88301تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره2005,000,00050,000,0001395/08/03
88117تهرانسورناآپارتمانرهن و اجاره1172,000,00050,000,0001395/08/02
88116تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره952,600,00050,000,0001395/08/02
88115تهرانآپادانااداریرهن و اجاره13512,000,00050,000,0001395/08/02
81283تهرانسهروردی شمالیاداریفروش657,900,0005,135,000,0001395/07/28
87737تهرانسهرودی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1451,800,000100,000,0001395/07/27
87602تهرانسهروردیاداریرهن130160,000,0001395/07/26
87601تهرانسهرورد جنوبیآپارتمانرهن و اجاره2102,800,00035,000,0001395/07/26
87435تهرانهویزه غربیاداریرهن و اجاره1163,600,00025,000,0001395/07/25
87434تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره702,000,00030,000,0001395/07/25
82259تهرانسهروردی جنوبیمغازهرهن100400,000,0001395/07/20
87135تهراناندیشه سومآپارتمانرهن86130,000,0001395/07/18
87134تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن130280,000,0001395/07/18
86914تهرانسهروردیاداریرهن84160,000,0001395/07/15
86814تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانرهن120100,000,0001395/07/14
86813تهرانسهروردی شمالیمستغلاترهن310450,000,0001395/07/14
86812تهرانسهروردی جنوبیاداریرهن و اجاره1033,500,00050,000,0001395/07/14
86583تهرانآپادانااداریرهن و اجاره1104,000,00040,000,0001395/07/11
86582تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1852,500,00035,000,0001395/07/11
86267تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1202,000,00070,000,0001395/07/06
86266تهرانهویزهاداریرهن و اجاره1141,700,000120,000,0001395/07/06
86078تهرانهویزهآپارتمانرهن120150,000,0001395/07/05
86076تهرانآپادانااداریرهن و اجاره21015,000,000100,000,0001395/07/05
86077تهرانسهروردی شمالیمستغلاترهن8201,800,000,0001395/07/05
Page top