جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
42980تهرانخواجه نظام کلنگیفروش1205,000,000440,000,0001394/03/03
42013تهرانخواجه نظامکلنگیفروش2255,150,000850,000,0001394/02/24
42014تهرانخواجه نظام آپارتمانفروش752,935,000220,000,0001394/02/24
41615تهرانخواجه نظام الملکآپارتمانفروش903,500,000315,000,0001394/02/22
41635تهرانخواجه نظام آپارتمانفروش544,300,000232,200,0001394/02/22
41636تهرانخواجه نظام آپارتمانفروش452,665,000120,000,0001394/02/22
41293تهرانخواجه نظام(اجاره دار)کلنگیفروش2706,250,0001,000,000,0001394/02/20
41294تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش502,900,000145,000,0001394/02/20
41295تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش622,700,000167,400,0001394/02/20
40851تهرانخواجه نظام(اجاره دار)کلنگیفروش903,420,000260,000,0001394/02/15
40853تهراناجاره دارآپارتمانفروش504,100,000205,000,0001394/02/15
40854تهراناجاره دارکلنگیفروش754,600,000391,000,0001394/02/15
40280تهرانخواجه نظام(اجاره دار)کلنگیفروش1005,280,000470,000,0001394/02/07
40281تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش623,065,000190,000,0001394/02/07
40001تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش56168,000,0001394/02/01
40002تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش603,000,000180,000,0001394/02/01
40003تهرانخواجه نظام(اجاره دار)اداریفروش3544,000,0001,416,000,0001394/02/01
39775تهرانخواجه نظام(اجاره دار)کلنگیفروش906,035,000350,000,0001394/01/30
39546تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش583,000,000174,000,0001394/01/27
39266تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش532,735,000145,000,0001394/01/25
39267تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش703,600,000252,000,0001394/01/25
38957تهرانخواجه نظام(اجاره دار)کلنگیفروش777,790,000600,000,0001394/01/23
38962تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش953,200,000304,000,0001394/01/23
38963تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش885,000,000440,000,0001394/01/23
32008تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش602,800,000168,000,0001393/10/28
26418تهراناجاره دارکلنگیفروش1504,460,000380,000,0001393/10/27
26575تهرانخواجه نظام(اجاره دار)اداریفروش753,700,000277,500,0001393/09/09
26576تهرانخواجه نظام الملکآپارتمانفروش383,350,000127,000,0001393/09/09
26577تهرانخواجه نظام(اجاره دار)مستغلاتفروش1353,000,0001393/09/09
26632تهرانخواجه نظام(اجاره دار)مستغلاتفروش8510,500,0001393/09/09
Page top