جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86949تهرانمیدان کلانتریآپارتمانرهن122110,000,0001395/07/15
86780تهرانمیدان کلانتریاداریرهن و اجاره87600,000160,000,0001395/07/14
86779تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره853,000,00025,000,0001395/07/14
86778تهرانیوسف آباداداریرهن و اجاره1003,000,00030,000,0001395/07/14
86777تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1073,300,00060,000,0001395/07/14
86776تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1151,900,00060,000,0001395/07/14
86775تهرانیوسف آباداداریرهن و اجاره2257,500,00050,000,0001395/07/14
86774تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1061,800,00050,000,0001395/07/14
86773تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1811,000,000200,000,0001395/07/14
86772تهرانکاج شمالیآپارتمانرهن و اجاره1002,500,00050,000,0001395/07/14
86769تهراندو راهی یوسف آباداداریرهن117115,000,0001395/07/14
86727تهرانیوسف آبادمستغلاترهن و اجاره48025,000,000300,000,0001395/07/13
86730تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00030,000,0001395/07/13
86728تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1113,000,00050,000,0001395/07/13
86726تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن100180,000,0001395/07/13
86731تهرانابن سیناآپارتمانرهن و اجاره1153,200,00030,000,0001395/07/13
86729تهرانیوسف آباداداریرهن115220,000,0001395/07/13
86614تهرانیوسف آباداداریرهن و اجاره612,500,00030,000,0001395/07/11
86613تهرانیوسف آباداداریرهن و اجاره2258,000,00050,000,0001395/07/11
86455تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش18010,000,0001,800,000,0001395/07/11
86454تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1209,000,0001,080,000,0001395/07/11
86453تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش588,000,000464,000,0001395/07/11
86300تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1022,000,00080,000,0001395/07/06
86299تهرانفتحی شقاقیاداریرهن و اجاره582,000,00020,000,0001395/07/06
86301تهرانجهان آرااداریرهن و اجاره1702,800,00040,000,0001395/07/06
86095تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1203,500,00050,000,0001395/07/05
86094تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1001,300,00050,000,0001395/07/05
86096تهرانیوسف آباداداریرهن و اجاره1003,000,00030,000,0001395/07/05
85999تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره821,850,00060,000,0001395/07/04
85994تهرانمیدان سلماساداریرهن150140,000,0001395/07/04
Page top