املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک یوسف آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
75333تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1156,500,000747,500,0001395-03-11
75334تهرانجهان آراآپارتمانفروش1208,500,0001,020,000,0001395-03-11
75338تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش988,000,000784,000,0001395-03-11
75339تهرانجهان آراکلنگیفروش48013,500,0004,252,500,0001395-03-11
52296تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1475,710,000845,000,0001395-02-19
74272تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش586,200,000359,600,0001395-02-14
74273تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش21210,000,0002,120,000,0001395-02-14
74281تهرانیوسف آبادکلنگیفروش40015,000,0001395-02-14
73986تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش628,000,000496,000,0001395-02-12
73996تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش728,000,000576,000,0001395-02-12
73549تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش628,000,000496,000,0001395-02-07
73535تهرانمیدن سلماسآپارتمانفروش1387,000,000966,000,0001395-02-07
73266تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش808,500,000680,000,0001395-02-05
73262تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1088,200,000885,600,0001395-02-05
73261تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1069,000,000954,000,0001395-02-05
73273تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1209,000,0001,080,000,0001395-02-05
73221تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش756,500,000490,000,0001395-02-04
72600تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1377,800,0001,060,800,0001395-01-29
72461تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1179,000,0001,053,000,0001395-01-26
72462تهرانجهان آراآپارتمانفروش1156,300,000724,500,0001395-01-26
72463تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش10512,000,0001,260,000,0001395-01-26
72472تهرانجهان آراکلنگیفروش1609,500,0001,026,000,0001395-01-26
72473تهرانیوسف آبادمستغلاتفروش1,08012,000,00012,690,000,0001395-01-26
72484تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش21110,000,0002,110,000,0001395-01-26
71850تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1105,700,000627,000,0001395-01-22
71571تهرانجهان آراآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001395-01-17
71572تهراناشک شهرآپارتمانفروش1067,000,000742,000,0001395-01-17
71588تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1347,800,0001,045,200,0001395-01-17
71595تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1558,000,0001,240,000,0001395-01-17
71454تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش2304,350,0001,000,000,0001395-01-16
Page top