جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
73261تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1069,000,000954,000,0001395/02/05
73273تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1209,000,0001,080,000,0001395/02/05
73221تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش756,500,000490,000,0001395/02/04
72600تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1377,800,0001,060,800,0001395/01/29
72461تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1179,000,0001,053,000,0001395/01/26
72462تهرانجهان آراآپارتمانفروش1156,300,000724,500,0001395/01/26
72463تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش10512,000,0001,260,000,0001395/01/26
72472تهرانجهان آراکلنگیفروش1609,500,0001,026,000,0001395/01/26
72473تهرانیوسف آبادمستغلاتفروش1,08012,000,00012,690,000,0001395/01/26
72484تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش21110,000,0002,110,000,0001395/01/26
71850تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1105,700,000627,000,0001395/01/22
71571تهرانجهان آراآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001395/01/17
71572تهراناشک شهرآپارتمانفروش1067,000,000742,000,0001395/01/17
71588تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1347,800,0001,045,200,0001395/01/17
71595تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1558,000,0001,240,000,0001395/01/17
71454تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش2304,350,0001,000,000,0001395/01/16
71491تهرانجهان آراآپارتمانفروش1117,000,000777,000,0001395/01/16
71353تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001395/01/15
71370تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش738,500,0001395/01/15
71408تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش808,500,000680,000,0001395/01/15
71009تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1297,000,000903,000,0001394/12/19
70945تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1558,000,0001,240,000,0001394/12/18
70942تهرانجهان آراآپارتمانفروش1206,800,000816,000,0001394/12/18
70943تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1107,500,000825,000,0001394/12/18
70779تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1435,000,000715,000,0001394/12/16
70771تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1254,800,000600,000,0001394/12/16
70767تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش11273,000,000817,600,0001394/12/16
70615تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1107,500,000825,000,0001394/12/13
70619تهرانجهان آراآپارتمانفروش1156,300,000724,500,0001394/12/13
70639تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1156,800,000782,000,0001394/12/13
Page top