جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
80886تهرانیوسف آبادمغازهفروش9530,000,0001395/05/25
82043تهرانیوسف آبادمستغلاترهن و اجاره65030,000,000200,000,0001395/05/25
82009تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش838,000,000664,000,0001395/05/25
82008تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1245,900,000731,600,0001395/05/25
82007تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1844,076,000750,000,0001395/05/25
81724تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش806,800,000544,000,0001395/05/21
81721تهرانابن سینامستغلاتفروش13411,000,0001395/05/21
81715تهرانجهان آراآپارتمانفروش1357,407,0001,000,000,0001395/05/21
81155تهرانجهان آراآپارتمانفروش445,300,000235,000,0001395/05/17
81042تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش13011,000,0001,458,000,0001395/05/17
81022تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش956,800,000646,000,0001395/05/17
81021تهرانجهان آراآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001395/05/17
80636تهرانیوسف آبادمستغلاتفروش102کارشناسیکارشناسی1395/05/13
80620تهرانجهان آراآپارتمانفروش1287,500,000960,000,0001395/05/13
79995تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1108,000,000880,000,0001395/05/05
79972تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش808,500,000680,000,0001395/05/05
79349تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1064,435,000470,000,0001395/04/29
79347تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1179,000,0001,053,000,0001395/04/29
79341تهرانجهان آراآپارتمانفروش1066,500,000689,000,0001395/04/29
75690تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش728,000,000576,000,0001395/03/17
75681تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001395/03/17
75665تهراندو راهی یوسف آبادآپارتمانفروش557,000,000385,000,0001395/03/17
75666تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش825,975,000490,000,0001395/03/17
75333تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1156,500,000747,500,0001395/03/11
75334تهرانجهان آراآپارتمانفروش1208,500,0001,020,000,0001395/03/11
75338تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش988,000,000784,000,0001395/03/11
75339تهرانجهان آراکلنگیفروش48013,500,0004,252,500,0001395/03/11
52296تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1475,710,000845,000,0001395/02/19
74272تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش586,200,000359,600,0001395/02/14
74273تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش21210,000,0002,120,000,0001395/02/14
Page top