املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک یوسف آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86299تهرانفتحی شقاقیاداریرهن و اجاره582,000,00020,000,0001395/07/06
86301تهرانجهان آرااداریرهن و اجاره1702,800,00040,000,0001395/07/06
86095تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1203,500,00050,000,0001395/07/05
86094تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1001,300,00050,000,0001395/07/05
86096تهرانیوسف آباداداریرهن و اجاره1003,000,00030,000,0001395/07/05
85999تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره821,850,00060,000,0001395/07/04
85994تهرانمیدان سلماساداریرهن150140,000,0001395/07/04
85997تهرانیوسف آباداداریرهن و اجاره671,500,000120,000,0001395/07/04
85996تهران مدبرآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00030,000,0001395/07/04
85995تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن105180,000,0001395/07/04
85998تهرانیوسف آباداداریرهن85140,000,0001395/07/04
85788تهرانیوسف آبادکلنگیمعاوضه24020,000,0005,280,000,0001395/07/03
85782تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش906,600,000594,000,0001395/07/03
85781تهرانجهان آراآپارتمانفروش1381,007,500,0001395/07/03
85783تهرانسید جمالآپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001395/07/03
85328تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش887,500,000660,000,0001395/06/28
85330تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش19010,000,0001,900,000,0001395/06/28
85329تهرانجهان آراآپارتمانفروش240251,680,000,0001395/06/28
85026تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش908,500,000765,000,0001395/06/24
85040تهرانجهان آراآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001395/06/24
84811تهرانیوسف آبادمستغلاترهن و اجاره48025,000,000300,000,0001395/06/20
83950تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1235,691,000700,000,0001395/06/13
83949تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1209,000,0001,080,000,0001395/06/13
83931تهرانجهان آراآپارتمانفروش927,065,000650,000,0001395/06/13
82981تهرانیوسف آبادمغازهرهن و اجاره504,800,00040,000,0001395-06-02
82362تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1354,800,000648,000,0001395-05-27
80886تهرانیوسف آبادمغازهفروش9530,000,0001395-05-25
82009تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش838,000,000664,000,0001395-05-25
82008تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1245,900,000731,600,0001395-05-25
82007تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1844,076,000750,000,0001395-05-25
Page top