جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84504تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره116800,000130,000,0001395/06/16
84502تهرانفتحی شقاقیمستغلاترهن2331,200,000,0001395/06/16
84501تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1161,700,00050,000,0001395/06/16
84500تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره701,500,00040,000,0001395/06/16
84308تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1002,300,00065,000,0001395/06/15
84307تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1192,500,00060,000,0001395/06/15
84305تهرانابن سیناآپارتمانرهن130260,000,0001395/06/15
84156تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره852,000,00020,000,0001395/06/14
84155تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره972,000,000120,000,0001395/06/14
83950تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1235,691,000700,000,0001395/06/13
83949تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1209,000,0001,080,000,0001395/06/13
83931تهرانجهان آراآپارتمانفروش927,065,000650,000,0001395/06/13
83893تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1222,500,00050,000,0001395/06/11
83892تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00030,000,0001395/06/11
83552تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1002,500,00050,000,0001395/06/09
83551تهرانابن سیناآپارتمانرهن80135,000,0001395/06/09
83476تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره801,700,00020,000,0001395/06/08
83477تهرانیوسف آبادمغازهرهن و اجاره52کارشناسیکارشناسی1395/06/08
83475تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن8590,000,0001395/06/08
83370تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره863,500,00030,000,0001395/06/07
83369تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00030,000,0001395/06/07
83180تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1273,500,00050,000,0001395/06/04
83179تهرانیوسف آباداداریرهن106115,000,0001395/06/04
83178تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1103,000,00030,000,0001395/06/04
83124تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره2003,000,00050,000,0001395/06/03
83123تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره110600,000160,000,0001395/06/03
83122تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1501,000,000100,000,0001395/06/03
83121تهرانیوسف آباداداریرهن و اجاره601,300,00060,000,0001395/06/03
82345تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1061,800,000110,000,0001395/06/03
82981تهرانیوسف آبادمغازهرهن و اجاره504,800,00040,000,0001395/06/02
Page top