جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85994تهرانمیدان سلماساداریرهن150140,000,0001395/07/04
85997تهرانیوسف آباداداریرهن و اجاره671,500,000120,000,0001395/07/04
85996تهران مدبرآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00030,000,0001395/07/04
85995تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن105180,000,0001395/07/04
85998تهرانیوسف آباداداریرهن85140,000,0001395/07/04
85788تهرانیوسف آبادکلنگیمعاوضه24020,000,0005,280,000,0001395/07/03
85782تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش906,600,000594,000,0001395/07/03
85781تهرانجهان آراآپارتمانفروش1381,007,500,0001395/07/03
85783تهرانسید جمالآپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001395/07/03
85720تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1506,000,000100,000,0001395/07/01
85721تهرانکاج شمالیآپارتمانرهن و اجاره1273,500,00050,000,0001395/07/01
85722تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1062,000,00050,000,0001395/07/01
85612تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1102,800,00050,000,0001395/07/01
85608تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1201,700,00050,000,0001395/07/01
85611تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1053,000,00060,000,0001395/07/01
85610تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1072,400,00050,000,0001395/07/01
85609تهرانمستوفیآپارتمانرهن و اجاره1152,700,00040,000,0001395/07/01
85439تهرانمیدان فرهنگآپارتمانرهن و اجاره1202,500,000100,000,0001395/06/28
85438تهرانجهان آرااداریرهن و اجاره2002,500,00050,000,0001395/06/28
85328تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش887,500,000660,000,0001395/06/28
85330تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش19010,000,0001,900,000,0001395/06/28
85329تهرانجهان آراآپارتمانفروش240251,680,000,0001395/06/28
85228تهرانیوسف آباد آپارتمانرهن و اجاره1003,000,000100,000,0001395/06/25
85222تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1002,300,00030,000,0001395/06/25
85225تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره2002,500,00050,000,0001395/06/25
85223تهرانمیدان سلماسآپارتمانرهن و اجاره1383,300,000100,000,0001395/06/25
85229تهرانجهان آرااداریرهن و اجاره227کارشناسیکارشناسی1395/06/25
85227تهرانفتحی شقاقیاداریرهن155300,000,0001395/06/25
85226تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن185400,000,0001395/06/25
85224تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن100200,000,0001395/06/25
Page top