جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86730تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00030,000,0001395/07/13
86728تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1113,000,00050,000,0001395/07/13
86726تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن100180,000,0001395/07/13
86731تهرانابن سیناآپارتمانرهن و اجاره1153,200,00030,000,0001395/07/13
86729تهرانیوسف آباداداریرهن115220,000,0001395/07/13
86614تهرانیوسف آباداداریرهن و اجاره612,500,00030,000,0001395/07/11
86613تهرانیوسف آباداداریرهن و اجاره2258,000,00050,000,0001395/07/11
86455تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش18010,000,0001,800,000,0001395/07/11
86454تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1209,000,0001,080,000,0001395/07/11
86453تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش588,000,000464,000,0001395/07/11
86300تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1022,000,00080,000,0001395/07/06
86299تهرانفتحی شقاقیاداریرهن و اجاره582,000,00020,000,0001395/07/06
86301تهرانجهان آرااداریرهن و اجاره1702,800,00040,000,0001395/07/06
86095تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1203,500,00050,000,0001395/07/05
86094تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1001,300,00050,000,0001395/07/05
86096تهرانیوسف آباداداریرهن و اجاره1003,000,00030,000,0001395/07/05
86093تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره120500,00080,000,0001395/07/05
85999تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره821,850,00060,000,0001395/07/04
85994تهرانمیدان سلماساداریرهن150140,000,0001395/07/04
85997تهرانیوسف آباداداریرهن و اجاره671,500,000120,000,0001395/07/04
85996تهران مدبرآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00030,000,0001395/07/04
85995تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن105180,000,0001395/07/04
85998تهرانیوسف آباداداریرهن85140,000,0001395/07/04
85788تهرانیوسف آبادکلنگیمعاوضه24020,000,0005,280,000,0001395/07/03
85782تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش906,600,000594,000,0001395/07/03
85781تهرانجهان آراآپارتمانفروش1381,007,500,0001395/07/03
85783تهرانسید جمالآپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001395/07/03
85720تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1506,000,000100,000,0001395/07/01
85721تهرانکاج شمالیآپارتمانرهن و اجاره1273,500,00050,000,0001395/07/01
85722تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1062,000,00050,000,0001395/07/01
Page top