املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک یوسف آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38903تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1358,800,0001,188,000,0001394-01-23
38904تهرانیوسف آباداداریفروش1008,600,000860,000,0001394-01-23
38913تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش2097,177,0001,500,000,0001394-01-23
38552تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش2008,000,0001,600,000,0001394-01-18
38551تهرانیوسف آباداداریفروش436,800,000292,400,0001394-01-18
38550تهرانیوسف آباداداریفروش436,800,000292,400,0001394-01-18
38396تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش955,700,000541,500,0001394-01-16
38288تهرانیوسف آبادمستغلاتفروش1107,800,0001394-01-15
32534تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1048,700,000904,800,0001393-11-01
32561تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش537,000,000370,000,0001393-11-01
32579تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1046,000,000624,000,0001393-11-01
31939تهرانیوسف آباداداریفروش835,600,000464,800,0001393-10-25
31938تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش657,500,000487,500,0001393-10-25
26149تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش627,500,000465,000,0001393-08-29
26150تهرانیوسف آبادمستغلاتفروش103کارشناسیکارشناسی1393-08-29
26157تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1146,495,000740,000,0001393-08-29
24924تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش857,800,000452,400,0001393-08-21
24940تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش9511,000,0001,045,000,0001393-08-21
24362تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1106,640,000730,000,0001393-08-18
24388تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001393-08-18
24398تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1426,000,000852,000,0001393-08-18
24412تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1185,800,000684,400,0001393-08-18
22298تهرانیوسف آباداداریفروش1344,800,000643,200,0001393-07-28
22326تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش965,500,000528,000,0001393-07-28
22265تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش466,740,000310,000,0001393-07-27
22266تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1196,000,000714,000,0001393-07-27
22267تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش964,166,667400,000,0001393-07-27
21455تهرانیوسف آباداداریفروش9510,600,0001,007,000,0001393-07-20
21459تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1106,200,000682,000,0001393-07-20
21197تهرانیوسف آباداداریفروش858,300,000705,500,0001393-07-17
Page top