جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
31938تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش657,500,000487,500,0001393/10/25
26149تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش627,500,000465,000,0001393/08/29
26150تهرانیوسف آبادمستغلاتفروش103کارشناسیکارشناسی1393/08/29
26157تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1146,495,000740,000,0001393/08/29
24924تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش857,800,000452,400,0001393/08/21
24940تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش9511,000,0001,045,000,0001393/08/21
24362تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1106,640,000730,000,0001393/08/18
24388تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001393/08/18
24398تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1426,000,000852,000,0001393/08/18
24412تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1185,800,000684,400,0001393/08/18
22298تهرانیوسف آباداداریفروش1344,800,000643,200,0001393/07/28
22326تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش965,500,000528,000,0001393/07/28
22265تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش466,740,000310,000,0001393/07/27
22266تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1196,000,000714,000,0001393/07/27
22267تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش964,166,667400,000,0001393/07/27
21455تهرانیوسف آباداداریفروش9510,600,0001,007,000,0001393/07/20
21459تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1106,200,000682,000,0001393/07/20
21197تهرانیوسف آباداداریفروش858,300,000705,500,0001393/07/17
21198تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1178,000,000936,000,0001393/07/17
21199تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش605,000,000300,000,0001393/07/17
21202تهرانیوسف آبادمستغلاتفروش1357,500,0001,012,500,0001393/07/17
21208تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1357,410,0001,000,000,0001393/07/17
20785تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1146,500,000741,000,0001393/07/14
20786تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش2246,500,0001,456,000,0001393/07/14
20854تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1606,200,000992,000,0001393/07/14
20909تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش958,700,000826,500,0001393/07/14
20927تهرانیوسف آبادمغازهفروش1322,000,000286,000,0001393/07/14
19693تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001393/07/05
19695تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1426,000,000852,000,0001393/07/05
18389تهرانیوسف آباداداریفروش1705,000,000850,000,0001393/06/26
Page top