جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
57980تهرانجهان آراآپارتمانفروش1076,168,000660,000,0001394/07/26
57848تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش969,000,000864,000,0001394/07/25
57849تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1627,000,0001,134,000,0001394/07/25
57620تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1025,800,000591,600,0001394/07/22
57589تهرانیوسف آبادمستغلاتفروش1,4258,500,0001394/07/22
57590تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1177,500,000877,500,0001394/07/22
57667تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش935,268,000490,000,0001394/07/22
57232تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش937,000,000651,000,0001394/07/19
57234تهرانجهان آراآپارتمانفروش1307,100,000923,000,0001394/07/19
57235تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1714,800,000820,800,0001394/07/19
57245تهرانجهان آراآپارتمانفروش987,300,000715,400,0001394/07/19
56681تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1158,300,000954,500,0001394/07/12
56682تهرانجهان آراآپارتمانفروش1058,000,000840,000,0001394/07/12
56720تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش967,500,000720,000,0001394/07/12
56383تهرانابن سیناآپارتمانفروش14111,000,0001,551,000,0001394/07/08
56384تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001394/07/08
56385تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1367,800,0001,060,800,0001394/07/08
54808تهرانیوسف آبادکلنگیفروش50011,000,0004,620,000,0001394/06/22
54809تهرانیوسف آبادمستغلاتفروش1,08012,000,00012,960,000,0001394/06/22
54810تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1048,300,000863,200,0001394/06/22
54399تهرانیوسف آبادکلنگیفروش2609,500,0002,128,000,0001394/06/18
54412تهرانجهان آراآپارتمانفروش146835,000,0001394/06/18
54414تهرانابن سیناآپارتمانفروش14011,000,0001,540,000,0001394/06/18
54081تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش2044,800,000979,200,0001394/06/16
54082تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش976,288,000610,000,0001394/06/16
54083تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001394/06/16
52164تهرانجهان آراکلنگیفروش1508,796,000950,000,0001394/06/01
52165تهرانیوسف آبادکلنگیفروش50012,500,0005,000,000,0001394/06/01
52166تهرانیوسف آباد - مستوفیآپارتمانفروش15510,000,0001,550,000,0001394/06/01
48770تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001394/05/18
Page top