املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک یوسف آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
67306تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش2119,500,0002,004,500,0001394-11-07
67024تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1408,500,0001,190,000,0001394-11-05
67025تهرانمیدان فرهمگکلنگیفروش50025,000,00018,750,000,0001394-11-05
67030تهرانجهان آراکلنگیفروش12815,882,0001,350,000,0001394-11-05
66594تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1809,000,0001,620,000,0001394-11-01
66595تهرانجهان آراآپارتمانفروش1055,000,000525,000,0001394-11-01
66632تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1357,000,000945,000,0001394-11-01
66339تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394-10-26
66340تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1209,000,0001,080,000,0001394-10-26
66346تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1337,000,000931,000,0001394-10-26
66347تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش577,500,000427,500,0001394-10-26
66348تهرانجهان آراآپارتمانفروش1385,500,000759,000,0001394-10-26
66357تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش935,150,000480,000,0001394-10-26
66358تهرانیوسف آبادکلنگیفروش57520,000,0007,240,000,0001394-10-26
66363تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1156,500,000747,500,0001394-10-26
66364تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1168,000,000928,000,0001394-10-26
66368تهرانجهان آراآپارتمانفروش1186,700,000790,600,0001394-10-26
65840تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1047,000,000728,000,0001394-10-21
65844تهرانیوسف آبادمستغلاتفروش95011,000,00010,500,000,0001394-10-21
65861تهرانجهان آراآپارتمانفروش974,900,000475,300,0001394-10-21
65867تهرانیوسف آبادکلنگیفروش44317,000,0004,301,000,0001394-10-21
65513تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش130کارشناسیکارشناسی1394-10-16
65526تهرانجهان آراآپارتمانفروش1274,330,709550,000,0001394-10-16
65541تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1107,300,000803,000,0001394-10-16
65348تهرانیوسف آبادکلنگیفروش66017,000,0006,800,000,0001394-10-15
65349تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش21010,000,0002,100,000,0001394-10-15
65373تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1486,750,000999,000,0001394-10-15
65076تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش16512,000,0001,980,000,0001394-10-13
65087تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1985,000,000990,000,0001394-10-13
65112تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1376,200,000849,400,0001394-10-13
Page top