جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
66632تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1357,000,000945,000,0001394/11/01
66339تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394/10/26
66340تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1209,000,0001,080,000,0001394/10/26
66346تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1337,000,000931,000,0001394/10/26
66347تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش577,500,000427,500,0001394/10/26
66348تهرانجهان آراآپارتمانفروش1385,500,000759,000,0001394/10/26
66357تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش935,150,000480,000,0001394/10/26
66358تهرانیوسف آبادکلنگیفروش57520,000,0007,240,000,0001394/10/26
66363تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1156,500,000747,500,0001394/10/26
66364تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1168,000,000928,000,0001394/10/26
66368تهرانجهان آراآپارتمانفروش1186,700,000790,600,0001394/10/26
65840تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1047,000,000728,000,0001394/10/21
65844تهرانیوسف آبادمستغلاتفروش95011,000,00010,500,000,0001394/10/21
65861تهرانجهان آراآپارتمانفروش974,900,000475,300,0001394/10/21
65867تهرانیوسف آبادکلنگیفروش44317,000,0004,301,000,0001394/10/21
65513تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش130کارشناسیکارشناسی1394/10/16
65526تهرانجهان آراآپارتمانفروش1274,330,709550,000,0001394/10/16
65541تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1107,300,000803,000,0001394/10/16
65348تهرانیوسف آبادکلنگیفروش66017,000,0006,800,000,0001394/10/15
65349تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش21010,000,0002,100,000,0001394/10/15
65373تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1486,750,000999,000,0001394/10/15
65076تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش16512,000,0001,980,000,0001394/10/13
65087تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1985,000,000990,000,0001394/10/13
65112تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1376,200,000849,400,0001394/10/13
64862تهرانجهان آرامستغلاتفروش5966,459,0003,850,000,0001394/10/10
64868تهرانیوسف آبادکلنگیفروش13214,117,0001,200,000,0001394/10/10
64873تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001394/10/10
64466تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1479,000,0001,323,000,0001394/10/06
64230تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش26511,000,0002,915,000,0001394/10/03
64231تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1434,500,000643,500,0001394/10/03
Page top