املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک یوسف آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71491تهرانجهان آراآپارتمانفروش1117,000,000777,000,0001395-01-16
71353تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001395-01-15
71370تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش738,500,0001395-01-15
71408تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش808,500,000680,000,0001395-01-15
71009تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1297,000,000903,000,0001394-12-19
70945تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1558,000,0001,240,000,0001394-12-18
70942تهرانجهان آراآپارتمانفروش1206,800,000816,000,0001394-12-18
70943تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1107,500,000825,000,0001394-12-18
70779تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1435,000,000715,000,0001394-12-16
70771تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1254,800,000600,000,0001394-12-16
70767تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش11273,000,000817,600,0001394-12-16
70615تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1107,500,000825,000,0001394-12-13
70619تهرانجهان آراآپارتمانفروش1156,300,000724,500,0001394-12-13
70639تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1156,800,000782,000,0001394-12-13
70095تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001394-12-08
70119تهرانجهان آراآپارتمانفروش1475,748,000845,000,0001394-12-08
69526تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001394-12-02
69541تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1607,187,5001,150,000,0001394-12-02
69208تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1115,600,000621,600,0001394-11-28
69219تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1156,600,000759,000,0001394-11-28
69226تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1066,200,000657,200,0001394-11-28
69086تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1306,600,000858,000,0001394-11-27
69087تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001394-11-27
69098تهرانجهان آراکلنگیفروش551,700,000,0001394-11-27
68445تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1156,600,000759,000,0001394-11-20
68444تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1066,200,000657,200,0001394-11-20
68471تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001394-11-20
68207تهرانجهان آراآپارتمانفروش1047,000,000728,000,0001394-11-18
68205تهرانیوسف آبادمستغلاتفروش1,4408,500,00012,240,000,0001394-11-18
68225تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1376,200,000849,400,0001394-11-18
Page top