جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86956تهرانگاندی شمالیمغازهرهن و اجاره208,000,00080,000,0001395/07/15
86958تهرانگاندیاداریرهن و اجاره743,800,00030,000,0001395/07/15
86842تهرانگاندیآپارتمانرهن و اجاره802,900,00040,000,0001395/07/14
86612تهرانگاندیاداریرهن و اجاره752,500,000100,000,0001395/07/11
86611تهرانگاندیاداریرهن و اجاره732,000,000100,000,0001395/07/11
86298تهرانگاندیآپارتمانرهن و اجاره1202,600,00040,000,0001395/07/06
85760تهرانگاندیآپارتمانفروش7510,500,000787,500,0001395/07/03
85759تهران گاندیاداریفروش2507,000,0001,750,000,0001395/07/03
85025تهرانگاندیآپارتمانفروش7510,500,000787,500,0001395/06/24
73527تهرانگاندیآپارتمانفروش1458,500,0001,232,500,0001395-02-07
73556تهرانگاندیکلنگیفروش50020,000,00020,000,000,0001395-02-07
73260تهرانگاندیآپارتمانفروش1376,000,000822,000,0001395-02-05
73277تهرانگاندیکلنگیفروش80025,000,00025,000,000,0001395-02-05
72848تهرانگاندیآپارتمانفروش1376,000,000822,000,0001395-01-31
72849تهرانگاندیآپارتمانفروش658,000,000520,000,0001395-01-31
72216تهران گاندیآپارتمانفروش12011,000,0001,320,000,0001395-01-26
Page top