جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88561تهرانگاندیآپارتمانفروش1566,500,0001,014,000,0001395/08/05
88560تهرانگاندیآپارتمانفروش1376,000,000822,000,0001395/08/05
88492تهرانگاندیآپارتمانرهن67160,000,0001395/08/04
88491تهرانسوم گاندیآپارتمانرهن و اجاره14012,000,00050,000,0001395/08/04
88209تهرانگاندیکلنگیفروش870کارشناسیکارشناسی1395/08/03
88091تهرانگاندی جنوبیاداریرهن و اجاره774,300,00030,000,0001395/08/02
88090تهرانگاندیاداریرهن و اجاره905,000,00050,000,0001395/08/02
88089تهرانگاندیآپارتمانرهن و اجاره1202,000,000100,000,0001395/08/02
87819تهرانگاندی جنوبیکلنگیفروش48518,000,0001395/07/28
87622تهرانیکم گاندیآپارتمانرهن و اجاره1205,000,000100,000,0001395/07/26
87621تهرانپنجم گاندی آپارتمانرهن و اجاره774,000,00030,000,0001395/07/26
87620تهرانگاندیاداریرهن و اجاره1605,100,00030,000,0001395/07/26
87619تهرانپنجم گاندیاداریرهن و اجاره1175,500,00050,000,0001395/07/26
87255تهرانگاندیآپارتمانرهن و اجاره1351,500,000120,000,0001395/07/19
86956تهرانگاندی شمالیمغازهرهن و اجاره208,000,00080,000,0001395/07/15
86958تهرانگاندیاداریرهن و اجاره743,800,00030,000,0001395/07/15
86842تهرانگاندیآپارتمانرهن و اجاره802,900,00040,000,0001395/07/14
86612تهرانگاندیاداریرهن و اجاره752,500,000100,000,0001395/07/11
86611تهرانگاندیاداریرهن و اجاره732,000,000100,000,0001395/07/11
86298تهرانگاندیآپارتمانرهن و اجاره1202,600,00040,000,0001395/07/06
85760تهرانگاندیآپارتمانفروش7510,500,000787,500,0001395/07/03
85759تهران گاندیاداریفروش2507,000,0001,750,000,0001395/07/03
85437تهرانبر گاندیاداریرهن و اجاره2068,500,00070,000,0001395/06/28
85436تهرانگاندیاداریرهن و اجاره30015,000,000500,000,0001395/06/28
85123تهرانگاندیاداریرهن و اجاره55827,000,00090,000,0001395/06/24
85025تهرانگاندیآپارتمانفروش7510,500,000787,500,0001395/06/24
84695تهرانگاندیآپارتمانرهن و اجاره803,000,00030,000,0001395/06/18
84151تهرانگاندیاداریرهن135250,000,0001395/06/14
83545تهرانگاندیمغازهرهن و اجاره70کارشناسیکارشناسی1395/06/09
83174تهرانگاندیاداریرهن و اجاره804,200,00040,000,0001395/06/04
Page top