املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک گاندی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
94672تهرانگاندیاداریرهن و اجاره185کارشناسیکارشناسی1395/10/06
94515تهرانگاندیآپارتمانرهن و اجاره1182,700,00080,000,0001395/10/05
94319تهرانبر گاندیاداریرهن و اجاره2067,500,00070,000,0001395/10/02
93425تهرانگاندیاداریرهن175350,000,0001395/09/22
93238تهرانگاندیآپارتمانرهن و اجاره1173,500,00060,000,0001395/09/21
93237تهرانگاندی جنوبیآپارتمانرهن73150,000,0001395/09/21
89240تهرانگاندیمستغلاترهن و اجاره90090,000,000300,000,0001395/09/21
92898تهرانگاندی شمالیمغازهرهن و اجاره184,000,00030,000,0001395/09/17
92897تهرانگاندیاداریرهن و اجاره703,300,00020,000,0001395/09/17
92698تهرانگاندی جنوبیاداریرهن و اجاره774,200,00030,000,0001395/09/16
92498تهرانگاندی اداریرهن و اجاره50015,000,000500,000,0001395/09/15
92318تهرانگاندی جنوبیاداریرهن و اجاره1004,500,00015,000,0001395/09/14
92317تهرانگاندی جنوبیاداریرهن و اجاره1809,000,00030,000,0001395/09/14
90759تهرانگاندیآپارتمانرهن و اجاره1152,500,00025,000,0001395/08/25
90758تهرانگاندیآپارتمانرهن و اجاره1351,200,000120,000,0001395/08/25
90546تهرانگاندیآپارتمانفروش11120,000,0001395/08/24
90545تهرانگاندیکلنگیفروش48019,000,0001395/08/24
74005تهرانگاندیمستغلاتفروش21117,500,0001395/08/22
89851تهرانگاندیآپارتمانرهن و اجاره1202,500,00040,000,0001395/08/18
89649تهرانگاندیآپارتمانرهن و اجاره853,400,00025,000,0001395/08/17
89648تهرانگاندیاداریرهن و اجاره1175,500,00050,000,0001395/08/17
89242تهرانگاندیاداریرهن و اجاره585,000,00050,000,0001395/08/11
89241تهرانگاندیاداریرهن و اجاره27118,000,00040,000,0001395/08/11
89147تهرانگاندیآپارتمانفروش1566,500,0001,014,000,0001395/08/11
89100تهرانگاندی جنوبی اداریرهن و اجاره1606,500,00080,000,0001395/08/10
89099تهرانگاندیآپارتمانرهن و اجاره623,000,00020,000,0001395/08/10
89098تهرانگاندیاداریرهن و اجاره27013,500,00045,000,0001395/08/10
88723تهرانگاندی شمالی اداریرهن و اجاره803,500,00080,000,0001395/08/06
88561تهرانگاندیآپارتمانفروش1566,500,0001,014,000,0001395/08/05
88560تهرانگاندیآپارتمانفروش1376,000,000822,000,0001395/08/05
Page top