جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87702تهرانبلوار کشاورزاداریرهن و اجاره502,000,00020,000,0001395/07/27
87558تهرانبلوار کشاورزاداریرهن65110,000,0001395/07/26
87490تهرانبلوار کشاورزآپارتمانفروش1254,000,000500,000,0001395/07/26
87083تهرانبلوار کشاورزاداریرهن و اجاره68400,000100,000,0001395/07/18
86877تهراندکترقریبمغازهرهن و اجاره100200,000,000200,000,0001395/07/15
86528تهرانزرتشت غربیمغازهرهن و اجاره254,000,00080,000,0001395/07/11
86337تهرانبلوار کشاورزآپارتمانرهن و اجاره1182,500,00055,000,0001395/07/08
86030تهرانبلوار کشاورزمستغلاترهن و اجاره40012,000,000100,000,0001395/07/05
85802تهرانزرتشت غربیآپارتمانفروش2206,000,0001,320,000,0001395/07/04
85687تهرانزرتشت غربیمغازهرهن و اجاره254,000,00080,000,0001395/07/01
85676تهرانفلسطین شمالیاداریرهن و اجاره752,200,00020,000,0001395/07/01
85675تهرانبلور کشاورزاداریرهن170155,000,0001395/07/01
85106تهرانفلسطین شمالیآپارتمانرهن220150,000,0001395/06/24
84850تهرانبلوار کشاورزآپارتمانرهن130150,000,0001395/06/21
84715تهرانبلوار کشاورزکلنگیفروش2308,300,0001,245,000,0001395/06/20
84632تهرانبلوار کشاورزاداریرهن80120,000,0001395/06/18
84529تهراندکتر قریبآپارتمانرهن91135,000,0001395/06/17
84424تهرانبلوار کشاورزآپارتمانرهن و اجاره901,000,00050,000,0001395/06/16
84306تهرانفلسطین شمالیآپارتمانرهن6675,000,0001395/06/15
83939تهرانبلوار کشاورزآپارتمانرهن و اجاره851,200,00050,000,0001395/06/13
83675تهرانفلسطین شمالیاداریرهن و اجاره702,000,00020,000,0001395/06/10
83674تهرانبلوار کشاورزآپارتمانرهن و اجاره86860,00050,000,0001395/06/10
83335تهراندکتر قریبمغازهرهن911,100,000,0001395/06/07
83299تهرانبلوار کشاورزمغازهرهن و اجاره2710,000,00060,000,0001395/06/07
83288تهرانفلسطین شمالیآپارتمانرهن و اجاره751,500,00020,000,0001395/06/07
83044تهرانبلوار کشاورزمستغلاترهن و اجاره1601,500,000100,000,0001395/06/03
82746تهرانفلسطین شمالیآپارتمانرهن و اجاره751,500,00020,000,0001395/06/01
81603تهرانفلسطین شمالیمستغلاترهن و اجاره2044,800,00050,000,0001395/05/20
75635تهرانبلوار کشاورزآپارتمانفروش714,015,000285,000,0001395/03/16
75523تهرانبلوار کشاورزتجاریرهن و اجاره756,000,000150,000,0001395/03/12
Page top