جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87779تهرانکریمخانآپارتمانرهن و اجاره751,200,00050,000,0001395/07/27
83459تهرانکریمخانمغازهرهن و اجاره17030,000,000300,000,0001395/07/25
86955تهرانسپهبد قرنیاداریرهن120130,000,0001395/07/15
86845تهرانکریمخاناداریرهن و اجاره1606,000,00030,000,0001395/07/14
86844تهرانکریمخانآپارتمانرهن85110,000,0001395/07/14
86720تهرانکریمخاناداریرهن116200,000,0001395/07/13
85984تهرانکریمخانآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00050,000,0001395/07/04
85981تهرانکریمخاناداریرهن130250,000,0001395/07/04
85120تهرانخردمند جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1603,200,00050,000,0001395/06/24
85119تهرانایرانشهرآپارتمانرهن93120,000,0001395/06/24
84944تهرانکریمخاناداریرهن و اجاره812,000,00040,000,0001395/06/23
84943تهران کریمخانآپارتمانرهن103110,000,0001395/06/23
84808تهرانکریمخاناداریرهن و اجاره1543,500,00050,000,0001395/06/20
84696تهرانکریمخاناداریرهن و اجاره5025,000,00020,000,0001395/06/18
84575تهرانکریمخانمغازهرهن و اجاره303,500,00050,000,0001395/06/17
84573تهرانکریمخانآپارتمانرهن210185,000,0001395/06/17
84574تهرانکریمخانمغازهرهن و اجاره40کارشناسیکارشناسی1395/06/17
84473تهرانکریمخاناداریرهن200185,000,0001395/06/16
84014تهرانکریمخانآپارتمانرهن و اجاره1052,100,00030,000,0001395/06/13
83881تهرانویلای جنوبیاداریرهن و اجاره1205,000,00010,000,0001395/06/11
83880تهرانکر یمخانآپارتمانرهن و اجاره2203,000,00050,000,0001395/06/11
83730تهرانکریمخانمغازهرهن و اجاره233,800,000100,000,0001395/06/10
83727تهرانآبان جنوبیآپارتمانرهن و اجاره866,000,000150,000,0001395/06/10
83726تهرانخردمند شمالیاداریرهن و اجاره852,000,00050,000,0001395/06/10
83546تهرانایرانشهر جنوبیآپارتمانرهن80100,000,0001395/06/09
83460تهرانکریمخانآپارتمانرهن و اجاره1052,100,00030,000,0001395/06/08
83393تهرانکریمخانآپارتمانفروش1904,473,000850,000,0001395/06/08
83390تهرانکریمخانآپارتمانفروش1603,600,000576,000,0001395/06/07
83387تهرانکریمخاناداریرهن175150,000,0001395/06/07
83386تهرانکریمخانمغازهرهن و اجاره75کارشناسیکارشناسی1395/06/07
Page top