جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92357تهراننجات الهیآپارتمانرهن و اجاره822,000,00025,000,0001395/09/14
92358تهرانایرانشهراداریرهن و اجاره1403,500,00030,000,0001395/09/14
92355تهرانکریمخاناداریرهن و اجاره552,300,00020,000,0001395/09/14
92356تهرانکریمخان اداریرهن و اجاره803,000,00020,000,0001395/09/14
90286تهرانکریمخانآپارتمانرهن و اجاره2104,000,00070,000,0001395/09/14
92090تهرانآبان جنوبی اداریرهن و اجاره1003,100,00010,000,0001395/09/11
91965تهرانکریمخانآپارتمانرهن9090,000,0001395/09/09
91062تهرانکریمخانآپارتمانرهن و اجاره1182,300,00020,000,0001395/08/27
91061تهرانکریمخاناداریرهن و اجاره802,200,00020,000,0001395/08/27
90593تهرانکریمخانمغازهرهن و اجاره866,000,000150,000,0001395/08/24
90594تهرانآبان جنوبیاداریرهن و اجاره1501,500,000100,000,0001395/08/24
90591تهرانایرانشهرآپارتمانرهن93120,000,0001395/08/24
90285تهرانکریمخاناداریرهن و اجاره702,500,00020,000,0001395/08/22
90284تهرانخردمند جنوبیاداریرهن و اجاره1002,500,00025,000,0001395/08/22
90023تهرانکریمخانآپارتمانرهن و اجاره14510,000,000100,000,0001395/08/19
88808تهرانکریمخانآپارتمانرهن و اجاره981,800,00025,000,0001395/08/18
89853تهرانکریمخانآپارتمانرهن108120,000,0001395/08/18
89852تهرانکریمخان اداریرهن و اجاره813,000,00020,000,0001395/08/18
89651تهرانآبان جنوبیاداریرهن و اجاره751,000,00070,000,0001395/08/17
89650تهرانکریمخاناداریرهن و اجاره1401,500,000100,000,0001395/08/17
89536تهرانکریمخاناداریرهن100100,000,0001395/08/13
89244تهرانکریمخاناداریرهن و اجاره903,500,00030,000,0001395/08/11
89243تهرانکریمخانآپارتمانرهن و اجاره832,500,00030,000,0001395/08/11
89149تهرانویلای جنوبیآپارتمانفروش1603,562,500570,000,0001395/08/11
89148تهرانکریمخانکلنگیفروش2797,500,0002,092,500,0001395/08/11
89102تهرانخردمند جنوبیاداریرهن و اجاره1605,300,00040,000,0001395/08/10
89101تهرانویلای جنوبیاداریرهن و اجاره1205,000,00010,000,0001395/08/10
88941تهرانکریمخاناداریرهن و اجاره260کارشناسیکارشناسی1395/08/09
88722تهرانویلای شمالیاداریرهن72100,000,0001395/08/06
88326تهرانخردمند جنوبیاداریرهن و اجاره1002,500,00020,000,0001395/08/03
Page top