جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88035تهرانولیعصر - فاطمیمستغلاتفروش1,1529,500,000,0001395/08/02
87629تهرانولیعصر - فاطمیمستغلاترهن و اجاره4608,000,000100,000,0001395/07/26
87628تهرانولیعصر - فاطمیاداریرهن و اجاره702,500,00020,000,0001395/07/26
87577تهرانزرتشتاداریرهن و اجاره753,000,00050,000,0001395/07/26
86746تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن125200,000,0001395/07/14
86705تهرانمیدان ولیعصرمغازهرهن و اجاره405,000,00068,000,0001395/07/13
86707تهرانمیدان ولیعصراداریرهن و اجاره904,000,00040,000,0001395/07/13
86615تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانرهن7090,000,0001395/07/11
86097تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانرهن و اجاره2352,500,000100,000,0001395/07/05
86055تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانرهن116180,000,0001395/07/05
86002تهرانمیدان ولیعصراداریرهن و اجاره903,000,00070,000,0001395/07/04
85631تهرانمیدان ولیعصراداریرهن110120,000,0001395/07/03
85415تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانرهن و اجاره621,500,00030,000,0001395/06/28
85335تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانفروش1564,170,000650,000,0001395/06/28
85231تهرانمیدان ولیعصرمستغلاترهن و اجاره92028,000,000200,000,0001395/06/25
84927تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانرهن و اجاره1542,100,00070,000,0001395/06/23
83904تهرانمیدان ولیعصرمستغلاترهن و اجاره65040,000,000100,000,0001395/06/13
83916تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانفروش687,500,0001395/06/13
83553تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانرهن و اجاره651,200,00030,000,0001395/06/09
83360تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانرهن90100,000,0001395/06/07
82957تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانرهن و اجاره832,500,00030,000,0001395/06/02
82926تهرانزرتشت غربیاداریرهن و اجاره1103,000,00020,000,0001395/06/02
82811تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانرهن و اجاره2502,700,00030,000,0001395/06/01
82774تهرانزرتشت غربیاداریرهن102120,000,0001395/06/01
82607تهرانزرتشت غربیکلنگیفروش2301,500,000,0001395/05/31
79989تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانفروش3004,700,0001,410,000,0001395/05/05
79967تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانفروش954,842,105460,000,0001395/05/05
75894تهرانچهار راه ولیعصرمغازهفروش1025,500,000,0001395/04/19
74559تهرانزرتشت غربیمغازهفروش11042,000,0001395/04/03
74981تهرانخیابان بزرگمهرزمینفروش38525,000,0009,625,000,0001395/03/05
Page top