جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
41571تهرانولیعصرمستغلاتفروش1,3207,500,0009,900,000,0001394/02/21
41045تهرانولیعصرمستغلاتفروش8506,300,0001394/02/16
41046تهرانفاطمی - زرتشتآپارتمانفروش1258,000,0001,000,000,0001394/02/16
40820تهرانولیعصر - طالقانیآپارتمانفروش1083,700,000399,600,0001394/02/14
40632تهرانزرتشت غربیآپارتمانفروش806,500,000520,000,0001394/02/10
40256تهرانولیعصرآپارتمانفروش7520,000,0001,500,000,0001394/02/06
40257تهرانولیعصرآپارتمانفروش11510,000,0001,150,000,0001394/02/06
39738تهرانولیعصر - فاطمیمستغلاتفروش1,19818,000,00015,120,000,0001394/01/30
39530تهرانولیعصر - جام جمکلنگیفروش80015,000,000,0001394/01/27
39240تهرانولیعصرمستغلاتفروش1,02031,250,00025,000,000,0001394/01/25
39242تهرانولیعصرآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001394/01/25
38709تهرانولیعصر - فتحی شقاقیآپارتمانفروش448,500,000374,000,0001394/01/19
38710تهرانمیدان ولیعصرمغازهفروش2042,500,000850,000,0001394/01/19
38711تهرانزرتشت غربیمغازهفروش2755,818,0001,600,000,0001394/01/19
38712تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانفروش856,200,000527,000,0001394/01/19
31940تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش926,000,000552,000,0001393/10/25
26786تهرانولیعصر - جام جمکلنگیفروش78016,500,00011,550,000,0001393/09/10
26165تهرانولیعصراداریفروش934,625,000430,000,0001393/09/01
26166تهرانولیعصر - طالقانیمغازهفروش3218,000,000576,000,0001393/09/01
26212تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش1124,500,000504,000,0001393/09/01
26274تهرانولیعصر - مطهریآپارتمانفروش1558,000,0001,240,000,0001393/09/01
24964تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش1915,500,0001,050,500,0001393/08/21
24399تهرانولیعصر - پارک ساعیاداریفروش12812,500,0001,600,000,0001393/08/18
23694تهرانمیدان ولیعصر آپارتمانفروش1805,000,000900,000,0001393/08/10
22257تهرانولیعصرمغازهفروش1640,000,000640,000,0001393/07/27
22258تهرانولیعصرآپارتمانفروش856,200,000527,000,0001393/07/27
22260تهرانولیعصر - پارک دانشجوآپارتمانفروش1285,000,000640,000,0001393/07/27
21203تهرانولیعصر - جام جمآپارتمانفروش18312,500,0002,287,500,0001393/07/17
21205تهرانولیعصرآپارتمانفروش1369,500,0001,292,000,0001393/07/17
20769تهرانولیعصر - طالقانیمغازهفروش3218,000,000576,000,0001393/07/12
Page top