جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
59771تهرانولیعصر - زرتشتکلنگیفروش20010,200,0001,162,800,0001394/08/17
18367تهرانحافظکلنگیفروش80016,500,00017,000,000,0001394/08/15
58746تهرانمیدان ولیعصرمستغلاتفروش1176,000,0001394/08/05
58470تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش1366,200,000843,200,0001394/07/30
57592تهرانولیعصر - زرتشتکلنگیفروش61014,000,0003,500,000,0001394/07/22
57669تهرانولیعصر - جام جمآپارتمانفروش16010,000,0001,600,000,0001394/07/22
57217تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانفروش955,265,000500,000,0001394/07/19
57220تهرانجام جمآپارتمانفروش18514,000,0002,590,000,0001394/07/19
57221تهرانزرتشت غربیآپارتمانفروش2206,000,0001,320,000,0001394/07/19
56377تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانفروش1004,800,000480,000,0001394/07/08
56231تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانفروش1323,800,000501,600,0001394/07/07
54814تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش1046,200,000644,800,0001394/06/23
54601تهرانبزرگمهراداریفروش1306,000,000780,000,0001394/06/22
54807تهرانولیعصر - خیامآپارتمانفروش24010,000,0002,400,000,0001394/06/22
54400تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش924,565,000420,000,0001394/06/18
54401تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش1126,100,000683,200,0001394/06/18
54033تهرانولیعصر - فاطمیاداریفروش57315,000,0001394/06/16
50650تهرانولیعصر - زرتشتکلنگیفروش33310,000,0002,000,000,0001394/05/14
50653تهرانولیعصر - طالقانیکلنگیفروش72013,000,0005,356,000,0001394/05/14
48896تهرانولیعصر - فاطمیکلنگیفروش34010,500,0005,250,000,0001394/04/30
48366تهرانمیدان وليعصرآپارتمانفروش906,500,000435,500,0001394/04/23
45228تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش2355,500,0001,292,500,0001394/04/20
44124تهرانولیعصر - طالقانیآپارتمانفروش764,500,000342,000,0001394/03/12
43896تهرانجهار راه ولیعصرکلنگیفروش64413,000,0001394/03/10
43697تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانفروش657,000,000455,000,0001394/03/07
43700تهرانمیدان وليعصرآپارتمانفروش1723,779,000650,000,0001394/03/07
43361تهرانزرتشت غربیآپارتمانفروش1004,200,000420,000,0001394/03/05
41962تهرانولیعصر - فاطمیآپارتمانفروش1315,500,000720,500,0001394/02/23
41963تهرانولیعصر - طالقانیآپارتمانفروش744,300,000318,200,0001394/02/23
41964تهران ولیعصرآپارتمانفروش495,620,000275,000,0001394/02/23
Page top