جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
64861تهرانرهی معیریآپارتمانفروش1105,200,000572,000,0001394/10/10
64877تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001394/10/10
64217تهرانفاطمی - جویبارآپارتمانفروش1703,500,000595,000,0001394/10/03
64218تهرانفاطمیآپارتمانفروش1066,000,000636,000,0001394/10/03
64227تهرانپروین اعتصامیآپارتمانفروش1384,000,000552,000,0001394/10/03
64043تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش786,400,000500,000,0001394/10/01
63781تهرانفاطمیآپارتمانفروش2844,800,0001,363,200,0001394/09/30
63782تهرانفاطمیآپارتمانفروش1426,300,000894,600,0001394/09/30
63806تهرانفاطمیکلنگیفروش3406,000,0002,040,000,0001394/09/30
62990تهرانسیندخت جنوبیآپارتمانفروش1347,000,000938,000,0001394/09/23
62991تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1336,000,000798,000,0001394/09/23
62504تهرانفاطمیآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001394/09/16
62505تهرانفاطمیآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001394/09/16
62525تهرانفاطمیآپارتمانفروش866,500,000559,000,0001394/09/16
62158تهرانفاطمی غربیآپارتمانفروش1558,500,0001,317,500,0001394/09/10
61528تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش835,000,000415,000,0001394/09/03
61548تهرانفاطمیآپارتمانفروش1326,500,000858,000,0001394/09/03
60666تهرانفاطمیمستغلاتفروش200کارشناسیکارشناسی1394/08/25
60667تهرانفاطمیآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394/08/25
60512تهرانفاطمیکلنگیفروش38513,000,0002,600,000,0001394/08/24
60513تهرانفاطمی - بیستونمستغلاتفروش1127,800,0001394/08/24
60535تهرانفاطمیآپارتمانفروش935,800,000539,400,0001394/08/24
60209تهرانفاطمیآپارتمانفروش1386,200,000855,600,0001394/08/20
60210تهرانفاطمیآپارتمانفروش946,300,000592,200,0001394/08/20
60238تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش984,300,000421,400,0001394/08/20
60066تهرانسیندخت شمالیکلنگیفروش52010,000,0003,140,000,0001394/08/19
60088تهرانفاطمیآپارتمانفروش1506,500,000975,000,0001394/08/19
59763تهرانفاطمی - سیندختآپارتمانفروش90کارشناسیکارشناسی1394/08/17
59784تهرانفاطمیآپارتمانفروش834,819,000400,000,0001394/08/17
15405تهرانخیابان فاطمی اداریفروش1357,500,0001,012,500,0001394/08/15
Page top