جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
72449تهرانرهی معیریآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001395/01/26
72467تهرانفاطمی آپارتمانفروش706,900,000483,000,0001395/01/26
72184تهرانفاطمی اداریفروش1004,300,000430,000,0001395/01/24
71849تهرانفاطمی آپارتمانفروش1327,000,000924,000,0001395/01/22
71624تهرانخیابان فاطمیآپارتمانفروش904,850,000436,000,0001395/01/18
71482تهرانپروین اعتصامیآپارتمانفروش765,800,000440,800,0001395/01/16
71266تهرانفاطمی آپارتمانفروش203604,050,0001,300,000,0001395/01/14
70922تهرانپروین اعتصامیآپارتمانفروش765,800,000440,800,0001394/12/18
70527تهرانفاطمیآپارتمانفروش1434,545,000650,000,0001394/12/12
70534تهرانفاطمیآپارتمانفروش765,800,000440,800,0001394/12/12
70296تهرانولیعصر - فاطمیمستغلاتفروش1122,800,000,0001394/12/10
70302تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1135,300,000598,900,0001394/12/10
69522تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش955,800,000551,000,0001394/12/02
69523تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1276,500,000825,500,0001394/12/02
69524تهرانفاطمی - زرتشتآپارتمانفروش804,300,000344,000,0001394/12/02
69540تهرانولیعصر - فاطمیآپارتمانفروش1056,200,000651,000,0001394/12/02
69203تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1203,750,000450,000,0001394/11/28
69204تهرانفاطمیآپارتمانفروش936,000,000558,000,0001394/11/28
69215تهرانزرتشت غربیآپارتمانفروش1046,300,000655,200,0001394/11/28
69223تهرانفلسطین شمالیکلنگیفروش751,400,000,0001394/11/28
69083تهرانفاطمیآپارتمانفروش1386,500,000897,000,0001394/11/27
69084تهرانفاطمیآپارتمانفروش1166,000,000696,000,0001394/11/27
69097تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1206,700,000804,000,0001394/11/27
68851تهرانفلسطین شمالیکلنگیفروش751,400,000,0001394/11/25
68852تهرانرهی معیریآپارتمانفروش1457,000,0001,015,000,0001394/11/25
68853تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001394/11/25
68443تهرانفاطمیآپارتمانفروش1266,300,000793,800,0001394/11/20
68468تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1204,178,000305,000,0001394/11/20
68217تهرانفاطمی آپارتمانپیش فروش556,300,000346,500,0001394/11/18
68031تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش836,500,000539,500,0001394/11/15
Page top