جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
79364تهرانفاطمیآپارتمانفروش2504,100,0001,025,000,0001395/04/29
79334تهرانفاطمیآپارتمانفروش1527,600,0001,155,200,0001395/04/29
79333تهرانفاطمیکلنگیفروش20012,500,0001395/04/29
79049تهرانپروین اعتصامیآپارتمانفروش1274,400,000558,800,0001395/04/27
79038تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001395/04/27
79037تهرانفاطمیمستغلاتفروش26010,500,0001,837,500,0001395/04/27
79036تهرانفاطمیآپارتمانفروش1027,000,000714,000,0001395/04/27
78632تهرانکاج شمالیکلنگیفروش20712,000,0001395/04/23
78618تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001395/04/23
78617تهرانسیندخت جنوبیآپارتمانفروش975,700,000552,900,0001395/04/23
78367تهرانفاطمیآپارتمانفروش975,700,000552,900,0001395/04/21
78348تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1057,200,000765,000,0001395/04/21
78347تهرانسیندخت جنوبیآپارتمانفروش975,700,000552,900,0001395/04/21
77444تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش2203,900,000858,000,0001395/04/12
76966تهرانپروین اعتصامیمغازهفروش50کارشناسیکارشناسی1395/03/31
76464تهرانفاطمیویلافروش1149,500,0001395/03/25
75624تهرانفاطمیآپارتمانفروش955,700,000541,500,0001395/03/16
75634تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1606,100,000976,000,0001395/03/16
74262تهرانفاطمی - بیستونمستغلاتفروش1,0207,000,0001395/02/14
74263تهرانفاطمیآپارتمانفروش687,500,000510,000,0001395/02/14
74270تهرانفاطمیآپارتمانفروش1457,500,0001,087,500,0001395/02/14
74275تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1656,400,0001,056,000,0001395/02/14
74286تهرانفاطمی آپارتمانفروش1026,000,000612,000,0001395/02/14
74108تهرانزرتشت غربیآپارتمانفروش806,500,000520,000,0001395/02/13
73969تهرانفاطمیآپارتمانفروش986,400,000627,200,0001395/02/12
73970تهرانکاج جنوبیآپارتمانفروش804,500,000360,000,0001395/02/12
73994تهرانفاطمیآپارتمانفروش777,500,000577,500,0001395/02/12
56247تهرانفاطمیمستغلاتفروش4326,500,0002,808,000,0001395/02/08
73226تهرانفاطمیآپارتمانفروش70700,000490,000,0001395/02/05
73271تهرانپروین اعتصامیکلنگیفروش2259,500,0001,111,500,0001395/02/05
Page top