املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک فاطمی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88000تهرانرهی معیریآپارتمانرهن و اجاره701,600,00030,000,0001395/08/01
87760تهرانفاطمیاداریرهن و اجاره2008,000,000100,000,0001395/07/27
87758تهرانفاطمیاداریرهن و اجاره651,800,00035,000,0001395/07/27
87662تهرانمیدان گلهاآپارتمانفروش1656,600,0001,089,000,0001395/07/27
87661تهرانفاطمیآپارتمانفروش733,650,000265,000,0001395/07/27
87660تهرانفاطمی آپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001395/07/27
87646تهرانفاطمی غربیآپارتمانفروش607,500,000450,000,0001395/07/26
87598تهرانمیدان گلهااداریرهن و اجاره852,000,00050,000,0001395/07/26
87445تهرانفاطمیاداریرهن و اجاره1602,000,00020,000,0001395/07/25
87324تهرانمیدان گلهاآپارتمانفروش1045,500,000572,000,0001395/07/25
87228تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره1003,000,00030,000,0001395/07/19
86926تهرانمیدان گلهاآپارتمانرهن و اجاره651,000,00060,000,0001395/07/15
86925تهرانجویباراداریرهن و اجاره651,800,00035,000,0001395/07/15
86924تهرانهشت بهشتاداریرهن و اجاره1015,000,000100,000,0001395/07/15
84793تهرانفاطمیمغازهرهن و اجاره18050,000,000300,000,0001395/07/15
86886تهرانزرتشت غربیآپارتمانرهن و اجاره99550,00065,000,0001395/07/15
86868تهرانزرتشت غربیمستغلاترهن و اجاره18516,000,000100,000,0001395/07/15
86823تهرانکاج نوبیاداریرهن و اجاره552,100,00030,000,0001395/07/14
86822تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره1402,800,00060,000,0001395/07/14
86567تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره2127,000,00050,000,0001395/07/11
86566تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00050,000,0001395/07/11
86466تهرانفاطمیآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001395/07/11
86465تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1296,600,000851,400,0001395/07/11
86464تهرانفاطمی غربیآپارتمانمعاوضه1006,500,000650,000,0001395/07/11
86281تهرانفاطمیاداریرهن و اجاره651,000,00060,000,0001395/07/06
86280تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره963,000,00030,000,0001395/07/06
86080تهرانفاطمیمستغلاترهن و اجاره55018,500,00070,000,0001395/07/05
86079تهرانفاطمی - گلهامستغلاترهن و اجاره57516,000,000100,000,0001395/07/05
85965تهرانسازمان آبآپارتمانرهن و اجاره1152,500,00050,000,0001395/07/04
85964تهرانفاطمیاداریرهن و اجاره1554,500,00050,000,0001395/07/04
Page top