املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک فاطمی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88315تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره963,000,00030,000,0001395/09/17
92747تهرانفاطمیمغازهرهن و اجاره2008,000,00080,000,0001395/09/16
92569تهرانفاطمیآپارتمانفروش1327,300,000963,600,0001395/09/16
92361تهرانزرتشت غربیاداریرهن و اجاره1902,500,000200,000,0001395/09/14
92359تهرانفاطمیآپارتمانرهن120150,000,0001395/09/14
92364تهرانفاطمی - گلهااداریرهن و اجاره1422,600,00030,000,0001395/09/14
92362تهرانسازمان آباداریرهن205170,000,0001395/09/14
92363تهرانفاطمیاداریرهن70125,000,0001395/09/14
92242تهرانفاطمی غربیآپارتمانفروش864,300,000369,800,0001395/09/14
92203تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1246,900,000855,600,0001395/09/14
92202تهرانپروین اعتصامیآپارتمانفروش856,200,000527,000,0001395/09/14
92201تهرانفاطمیآپارتمانفروش814,500,000364,500,0001395/09/14
92104تهرانفاطمیمستغلاترهن550750,000,0001395/09/11
92102تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره1002,500,00060,000,0001395/09/11
92103تهرانفاطمیاداریرهن100550,000,0001395/09/11
88001تهرانفاطمیمغازهرهن100300,000,0001395/09/11
92093تهرانفاطمی غربیاداریرهن و اجاره1906,000,00050,000,0001395/09/11
92092تهرانفاطمی - گمناماداریرهن135160,000,0001395/09/11
92091تهرانفاطمیآپارتمانرهن64100,000,0001395/09/11
92056تهرانفاطمیآپارتمانفروش1326,500,000858,000,0001395/09/11
91795تهرانفاطمیمستغلاترهن و اجاره21018,000,00070,000,0001395/09/07
91834تهرانزرتشت غربیآپارتمانرهن و اجاره1902,500,000200,000,0001395/09/07
91835تهرانفاطمیمغازهرهن و اجاره18کارشناسیکارشناسی1395/09/07
91693تهرانفاطمیمستغلاترهن و اجاره170کارشناسیکارشناسی1395/09/05
91597تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانرهن109140,000,0001395/09/03
91596تهرانفاطمیمغازهرهن100350,000,0001395/09/03
91595تهرانفاطمیاداریرهن و اجاره803,000,00040,000,0001395/09/03
91459تهرانفاطمیمغازهرهن و اجاره215,000,00050,000,0001395/09/02
91458تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره851,700,00030,000,0001395/09/02
91461تهرانفاطمیمغازهرهن و اجاره38کارشناسیکارشناسی1395/09/02
Page top