جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84926تهرانفاطمی غربیاداریرهن و اجاره2507,000,00050,000,0001395/06/23
84925تهرانفاطمی غربیآپارتمانرهن92100,000,0001395/06/23
84822تهرانفاطمیاداریرهن و اجاره201,000,0004,000,0001395/06/22
84796تهرانفاطمیاداریرهن102120,000,0001395/06/20
84795تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره701,700,00040,000,0001395/06/20
84794تهرانفاطمیاداریرهن و اجاره2138,000,00050,000,0001395/06/20
84590تهرانپروین اعتصامیآپارتمانرهن و اجاره1152,000,00050,000,0001395/06/17
84588تهرانولیعصر - فاطمیاداریرهن250250,000,0001395/06/17
84493تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره752,500,00020,000,0001395/06/16
84492تهرانفاطمیاداریرهن و اجاره723,000,00040,000,0001395/06/16
84485تهرانهشت بهشتاداریرهن و اجاره1015,000,000100,000,0001395/06/16
84489تهرانسازمان آبآپارتمانرهن85110,000,0001395/06/16
84483تهرانفاطمی - جویبارآپارتمانرهن و اجاره1402,800,00060,000,0001395/06/16
84487تهرانفاطمی غربیویلارهن و اجاره1407,000,00050,000,0001395/06/16
84288تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره822,500,00030,000,0001395/06/15
84023تهرانفاطمی غربیآپارتمانرهن120180,000,0001395/06/13
83919تهرانفاطمیآپارتمانفروش804,250,000340,000,0001395/06/13
83918تهرانفاطمیآپارتمانفروش857,500,000637,500,0001395/06/13
83917تهرانفاطمیآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001395/06/13
83861تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره1004,000,00030,000,0001395/06/11
83860تهرانفاطمی غربیاداریرهن و اجاره801,500,00060,000,0001395/06/11
83518تهرانپروین اعتصامیآپارتمانرهن و اجاره1202,000,00040,000,0001395/06/09
83517تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره1182,000,000100,000,0001395/06/09
83481تهرانفاطمی غربیآپارتمانرهن120180,000,0001395/06/08
83362تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره1103,000,00030,000,0001395/06/07
83361تهرانپروین اعتصامیآپارتمانرهن و اجاره901,000,00010,000,0001395/06/07
83090تهرانفاطمیمغازهرهن25230,000,0001395/06/06
83017تهرانفاطمیآپارتمانفروش1544,200,000646,800,0001395/06/03
83016تهرانفاطمیآپارتمانفروش986,122,000600,000,0001395/06/03
82971تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره632,500,00025,000,0001395/06/02
Page top