جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86886تهرانزرتشت غربیآپارتمانرهن و اجاره99550,00065,000,0001395/07/15
86868تهرانزرتشت غربیمستغلاترهن و اجاره18516,000,000100,000,0001395/07/15
86823تهرانکاج نوبیاداریرهن و اجاره552,100,00030,000,0001395/07/14
86822تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره1402,800,00060,000,0001395/07/14
86567تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره2127,000,00050,000,0001395/07/11
86566تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00050,000,0001395/07/11
86466تهرانفاطمیآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001395/07/11
86465تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1296,600,000851,400,0001395/07/11
86464تهرانفاطمی غربیآپارتمانمعاوضه1006,500,000650,000,0001395/07/11
86283تهرانفاطمیمستغلاترهن7801,200,000,0001395/07/06
86281تهرانفاطمیاداریرهن و اجاره651,000,00060,000,0001395/07/06
86282تهرانفاطمیاداریرهن130200,000,0001395/07/06
86280تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره963,000,00030,000,0001395/07/06
86080تهرانفاطمیمستغلاترهن و اجاره55018,500,00070,000,0001395/07/05
86079تهرانفاطمی - گلهامستغلاترهن و اجاره57516,000,000100,000,0001395/07/05
85988تهرانقائم مقاماداریرهن80200,000,0001395/07/04
85965تهرانسازمان آبآپارتمانرهن و اجاره1152,500,00050,000,0001395/07/04
85964تهرانفاطمیاداریرهن و اجاره1554,500,00050,000,0001395/07/04
85963تهرانپروین اعتصامیآپارتمانرهن و اجاره904,000,00010,000,0001395/07/04
85962تهرانکاج جنوبیمستغلاترهن400500,000,0001395/07/04
85731تهرانفاطمیکلنگیفروش30010,000,0001,920,000,0001395/07/03
85732تهرانفاطمیآپارتمانفروش1456,600,000957,000,0001395/07/03
85414تهرانفاطمیاداریرهن و اجاره651,000,00060,000,0001395/06/28
85413تهرانفاطمیآپارتمانرهن7590,000,0001395/06/28
85303تهرانفاطمیآپارتمانفروش1327,500,000990,000,0001395/06/28
85302تهرانفاطمیآپارتمانفروش1457,300,00010,585,000,0001395/06/28
85216تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره1003,000,00030,000,0001395/06/25
85046تهرانسیندخت شمالیآپارتمانرهن و اجاره95700,00080,000,0001395/06/24
84999تهرانفاطمیآپارتمانفروش856,000,0001395/06/24
84998تهرانفاطمیآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001395/06/24
Page top