املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک فاطمی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21100تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001393-07-17
21101تهرانفاطمیاداریفروش976,000,000582,000,0001393-07-17
21102تهرانفاطمی - سیندختآپارتمانفروش956,850,000650,000,0001393-07-17
21127تهرانفاطمیآپارتمانفروش686,700,000455,600,0001393-07-17
21156تهرانفاطمیآپارتمانفروش1288,000,0001,024,000,0001393-07-17
20061تهرانفاطمی آپارتمانفروش1456,600,000957,000,0001393-07-07
19953تهران فاطمی - گلها اداریفروش814,300,000348,300,0001393-07-06
18866تهرانفاطمی _ گلهاآپارتمانفروش556,000,000330,000,0001393-06-30
18867تهرانفاطمیآپارتمانفروش715,500,000390,500,0001393-06-30
18868تهرانفاطمیآپارتمانفروش1006,300,000630,000,0001393-06-30
18871تهرانفاطمیآپارتمانفروش1186,500,000767,000,0001393-06-30
18872تهرانفاطمیآپارتمانفروش934,569,892425,000,0001393-06-30
18873تهرانفاطمیآپارتمانفروش856,900,000586,500,0001393-06-30
17619تهرانفاطمی آپارتمانفروش1506,300,000945,000,0001393-06-22
17620تهرانفاطمی آپارتمانفروش1127,800,000873,600,0001393-06-22
17346تهرانفاطمی - زرتشتمغازهفروش2315,000,000345,000,0001393-06-21
17408تهرانفاطمی - سیندخت آپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001393-06-21
17409تهرانفاطمی - گلها آپارتمانفروش77کارشناسیکارشناسی1393-06-21
17410تهرانفاطمی اداریفروش715,640,000400,000,0001393-06-21
16526تهرانفاطمی - زرتشت آپارتمانفروش1288,500,0001,088,000,0001393-06-15
16274تهرانفاطمیآپارتمانفروش90500,000,0001393-06-13
16261تهرانفاطمیاداریفروش11015,000,0001,650,000,0001393-06-13
14911تهرانخیابان فاطمیآپارتمانفروش2624,100,0001,152,000,0001393-03-01
14012تهرانفاطمی - خیابان هشت بهشتآپارتمانفروش804,700,000370,000,0001392-06-17
12859تهرانفاطمی - خیابان بعثتآپارتمانفروش1702,200,000374,000,0001391-06-12
12482تهرانفاطمیاداریفروش3003,000,000600,000,0001391-04-07
12390تهرانفاطمی اداریفروش803,500,000280,000,0001391-04-03
11890تهرانفاطميمغازهفروش1616,000,000256,000,0001390-11-01
11922تهرانفاطمياداریفروش1123,200,000358,400,0001390-11-01
11948تهرانفاطميکلنگیفروش1806,000,0001,100,000,0001390-11-01
Page top