جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
25472تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1365,200,000707,200,0001393/08/25
25491تهرانفاطمیمغازهفروش2635,000,000910,000,0001393/08/25
25523تهرانفاطمی غربیآپارتمانفروش664,500,000297,000,0001393/08/25
25370تهرانفاطمی - زرتشتآپارتمانفروش1564,000,000624,000,0001393/08/24
24857تهرانفاطمیاداریفروش1655,000,000825,000,0001393/08/20
24330تهرانفاطمیآپارتمانفروش854,900,000416,500,0001393/08/18
24354تهرانفاطمیآپارتمانفروش776,700,000515,900,0001393/08/18
24378تهرانفاطمیآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001393/08/18
24416تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1343,800,000509,200,0001393/08/18
24227تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش2504,000,0001,000,000,0001393/08/17
23786تهرانفاطمیآپارتمانفروش833,400,000282,200,0001393/08/11
23783تهرانفاطمیآپارتمانفروش857,500,000637,500,0001393/08/10
23784تهران سیندخت شمالیآپارتمانفروش1426,000,000852,000,0001393/08/10
20084تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش1684,500,000756,000,0001393/07/27
22171تهرانفاطمی_ زرتشتآپارتمانفروش1064,000,000424,000,0001393/07/27
22172تهرانزرتشتمغازهفروش2734,500,000930,000,0001393/07/27
21798تهرانفاطمی - گلهااداریفروش1705,000,000850,000,0001393/07/24
21799تهرانفاطمیاداریفروش1584,500,000711,000,0001393/07/24
21800تهرانفاطمیاداریفروش704,800,000336,000,0001393/07/24
21801تهرانفاطمیآپارتمانفروش873,800,000330,000,0001393/07/24
21681تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001393/07/23
21416تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش656,400,000416,000,0001393/07/20
21100تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001393/07/17
21101تهرانفاطمیاداریفروش976,000,000582,000,0001393/07/17
21102تهرانفاطمی - سیندختآپارتمانفروش956,850,000650,000,0001393/07/17
21127تهرانفاطمیآپارتمانفروش686,700,000455,600,0001393/07/17
21156تهرانفاطمیآپارتمانفروش1288,000,0001,024,000,0001393/07/17
20061تهرانفاطمی آپارتمانفروش1456,600,000957,000,0001393/07/07
19953تهران فاطمی - گلها اداریفروش814,300,000348,300,0001393/07/06
18866تهرانفاطمی _ گلهاآپارتمانفروش556,000,000330,000,0001393/06/30
Page top