جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39954تهرانفاطمیکلنگیفروش58812,000,0006,120,000,0001394/02/01
39955تهرانفاطمیآپارتمانفروش886,300,000554,400,0001394/02/01
39956تهرانفاطمیآپارتمانفروش674,253,000285,000,0001394/02/01
39957تهرانفاطمیآپارتمانفروش785,064,000395,000,0001394/02/01
39712تهرانپروین اعتصامیآپارتمانفروش1274,900,000622,300,0001394/01/30
39713تهرانفاطمیآپارتمانفروش556,727,000370,000,0001394/01/30
39714تهرانزرتشت غربیآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394/01/30
39517تهرانفاطمیمستغلاتفروش22010,000,0002,710,000,0001394/01/27
39518تهرانفاطمیکلنگیفروش18012,000,0001,800,000,0001394/01/27
39519تهرانفاطمی - گلهاکلنگیفروش48012,000,0004,800,000,0001394/01/27
39307تهرانفاطمی غربیآپارتمانفروش1276,500,000825,500,0001394/01/25
39308تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001394/01/25
39309تهرانسیندخت جنوبیکلنگیفروش3008,500,0002,193,000,0001394/01/25
39016تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1206,900,000828,000,0001394/01/24
39055تهرانفاطمیکلنگیفروش20010,000,0001,400,000,0001394/01/24
39140تهرانفاطمی غربیآپارتمانفروش900کارشناسیکارشناسی1394/01/24
38657تهرانفاطمیآپارتمانفروش1307,100,000923,000,0001394/01/19
38656تهرانسیندخت جنوبیآپارتمانفروش2057,000,0001,435,000,0001394/01/19
38421تهرانفاطمی - جویبارآپارتمانفروش557,000,000385,000,0001394/01/17
38422تهرانفاطمی غربیآپارتمانفروش726,200,000446,400,0001394/01/17
38423تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1606,800,0001,088,000,0001394/01/17
38424تهرانفاطمیآپارتمانفروش1777,000,0001,239,000,0001394/01/17
38338تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش854,120,000350,000,0001394/01/16
38359تهرانفاطمی - زرتشتآپارتمانفروش2504,850,0001,212,500,0001394/01/16
38371تهرانولیعصر - زرتشتاداریفروش805,600,000448,000,0001394/01/16
38303تهرانفاطمیآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394/01/15
26974تهرانفاطمی - زرتشتآپارتمانفروش785,200,000405,600,0001393/09/12
26772تهرانفاطمیآپارتمانفروش1006,300,000630,000,0001393/09/10
26792تهرانفاطمیمغازهفروش5045,000,0002,250,000,0001393/09/10
26353تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش805,500,000440,000,0001393/09/02
Page top