جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
43673تهرانفاطمیکلنگیفروش14010,500,0002,352,000,0001394/03/07
43281تهرانفاطمیکلنگیفروش28810,300,0001394/03/05
43282تهرانفاطمیآپارتمانفروش883,977,000350,000,0001394/03/05
43295تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش1026,700,000683,400,0001394/03/05
42933تهرانفاطمیکلنگیفروش81015,000,00012,600,000,0001394/03/03
42922تهرانفاطمی - گلهاکلنگیفروش92018,000,0007,200,000,0001394/03/03
42912تهرانفاطمیآپارتمانفروش1275,275,000670,000,0001394/03/03
42911تهرانفاطمیآپارتمانفروش964,200,000403,200,0001394/03/03
42295تهرانفاطمیآپارتمانفروش1243,700,000458,800,0001394/02/28
41920تهرانفاطمیآپارتمانفروش806,500,000520,000,0001394/02/23
41921تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش946,800,000639,200,0001394/02/23
41922تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1277,200,0001,008,000,0001394/02/23
41503تهرانفاطمیآپارتمانفروش944,380,000411,720,0001394/02/21
41504تهرانفاطمی غربیآپارتمانفروش1506,600,000990,000,0001394/02/21
41506تهرانفاطمیآپارتمانفروش1427,000,000994,000,0001394/02/21
41508تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش657,500,000487,500,0001394/02/21
41244تهرانفاطمیآپارتمانفروش726,250,000450,000,0001394/02/19
41245تهرانفاطمیآپارتمانفروش1006,300,000630,000,0001394/02/19
41017تهرانفاطمیکلنگیفروش1759,300,0001,562,400,0001394/02/16
41018تهرانفاطمی غربیآپارتمانفروش804,500,000360,000,0001394/02/16
41019تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش757,500,000562,500,0001394/02/16
41020تهرانپروین اعتصامیآپارتمانفروش626,800,000421,600,0001394/02/16
40796تهرانفاطمی - چهل ستونآپارتمانفروش956,200,000589,000,0001394/02/14
40797تهرانفاطمیآپارتمانفروش926,200,000570,400,0001394/02/14
40798تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش624,900,000300,000,0001394/02/14
40614تهرانفاطمی غربیکلنگیفروش25010,000,0001,440,000,0001394/02/10
40616تهرانفاطمیمستغلاتفروش5303,960,0002,100,000,0001394/02/10
40617تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1074,100,000438,700,0001394/02/10
40442تهرانفاطمیآپارتمانفروش615,500,000335,500,0001394/02/08
40443تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1135,600,000632,800,0001394/02/08
Page top