املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک فاطمی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
60210تهرانفاطمیآپارتمانفروش946,300,000592,200,0001394-08-20
60238تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش984,300,000421,400,0001394-08-20
60066تهرانسیندخت شمالیکلنگیفروش52010,000,0003,140,000,0001394-08-19
60088تهرانفاطمیآپارتمانفروش1506,500,000975,000,0001394-08-19
59763تهرانفاطمی - سیندختآپارتمانفروش90کارشناسیکارشناسی1394-08-17
59784تهرانفاطمیآپارتمانفروش834,819,000400,000,0001394-08-17
15405تهرانخیابان فاطمی اداریفروش1357,500,0001,012,500,0001394-08-15
59462تهرانرهی معیریآپارتمانفروش1157,000,000805,000,0001394-08-13
59471تهرانفاطمی - فکوریآپارتمانفروش975,300,000514,100,0001394-08-13
59222تهرانفاطمیآپارتمانفروش934,623,000430,000,0001394-08-11
59223تهرانفاطمیکلنگیفروش51011,000,0001394-08-11
58466تهرانفاطمیآپارتمانفروش1175,300,000620,100,0001394-07-30
58467تهرانفاطمیآپارتمانفروش1156,100,000701,500,0001394-07-30
57936تهرانفاطمیآپارتمانفروش1157,000,000805,000,0001394-07-25
57584تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1606,800,0001,080,000,0001394-07-22
57585تهرانفاطمی غربیآپارتمانفروش1004,100,000410,000,0001394-07-22
57666تهرانفاطمیآپارتمانفروش905,800,000522,000,0001394-07-22
57218تهرانرهی معیریآپارتمانفروش823,800,000311,600,0001394-07-19
57219تهرانفاطمیآپارتمانفروش1186,300,000743,400,0001394-07-19
57225تهرانفاطمیآپارتمانفروش903,665,000330,000,0001394-07-19
57244تهرانفاطمی غربیآپارتمانفروش1135,500,000621,500,0001394-07-19
56675تهرانسیندخت جنوبیآپارتمانفروش2057,000,0001,435,000,0001394-07-12
56676تهرانفاطمی غربیآپارتمانفروش1757,500,0001394-07-12
56719تهرانفاطمیآپارتمانفروش724,166,000300,000,0001394-07-12
56465تهرانفاطمیآپارتمانفروش625,000,000310,000,0001394-07-08
56232تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001394-07-07
56233تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1506,200,000930,000,0001394-07-07
54802تهرانفاطمیآپارتمانفروش774,000,000308,000,0001394-07-06
54799تهرانفاطمیکلنگیفروش2889,500,0001,235,000,0001394-06-22
54800تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش2556,000,0001,530,000,0001394-06-22
Page top