جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
51241تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش775,324,000410,000,0001394/05/18
50497تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش856,500,0001394/05/13
50498تهرانفاطمیآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001394/05/13
48875تهرانفاطمیآپارتمانفروش856,400,000544,000,0001394/04/30
48758تهرانفاطمیآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394/04/29
48759تهرانفاطمی غربیکلنگیفروش3199,500,0003,030,500,0001394/04/29
48367تهرانسیندخت جنوبیکلنگیفروش3008,500,0001394/04/23
48368تهرانفاطمی - کاجآپارتمانفروش1456,000,000870,000,0001394/04/23
47902تهرانفاطمیآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001394/04/18
47901تهرانکاج جنوبیآپارتمانفروش856,500,000390,000,0001394/04/18
47796تهرانفاطمیآپارتمانفروش756,700,000502,500,0001394/04/16
47795تهرانفاطمیآپارتمانفروش806,500,000520,000,0001394/04/16
47794تهرانفاطمیآپارتمانفروش856,500,0001394/04/16
47535تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1246,900,000855,600,0001394/04/15
47534تهرانفاطمیآپارتمانفروش1427,000,000994,000,0001394/04/15
47275تهرانفاطمی غربیآپارتمانفروش856,800,000578,000,0001394/04/10
47276تهرانفاطمیکلنگیفروش68011,000,0003,300,000,0001394/04/10
47277تهرانفاطمیآپارتمانفروش956,315,000600,000,0001394/04/10
44097تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1466,200,000905,200,0001394/03/12
44098تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش1584,500,000711,000,0001394/03/12
44099تهرانفاطمی - جویبارآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001394/03/12
44100تهرانفاطمی - بابا طاهرآپارتمانفروش855,900,000501,500,0001394/03/12
43889تهرانپروین اعتصامیآپارتمانفروش675,298,000355,000,0001394/03/10
43890تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش936,000,000558,000,0001394/03/10
43891تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1543,800,000585,200,0001394/03/10
43671تهرانفاطمیاداریفروش515,687,000290,000,0001394/03/07
43672تهرانفاطمیآپارتمانفروش527,692,000400,000,0001394/03/07
43673تهرانفاطمیکلنگیفروش14010,500,0002,352,000,0001394/03/07
43281تهرانفاطمیکلنگیفروش28810,300,0001394/03/05
43282تهرانفاطمیآپارتمانفروش883,977,000350,000,0001394/03/05
Page top