جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26771تهرانعباس آبادمغازهفروش735,000,000245,000,0001393/09/10
26795تهرانعباس آباد - بهشتیمستغلاتفروش48011,000,0001393/09/10
25480تهرانعباس آبادمستغلاتفروش17012,000,0001393/08/25
25527تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1314,800,000628,800,0001393/08/25
24855تهرانعباس آباد - بهشتیکلنگیفروش30012,000,0003,600,000,0001393/08/20
24856تهرانعباس آبادمغازهفروش3525,000,000875,000,0001393/08/20
24859تهرانعباس آباداداریفروش1366,000,000816,000,0001393/08/20
24329تهرانعباس آباد - اندیشه آپارتمانفروش1494,000,000560,000,0001393/08/18
24338تهرانعباس آباداداریفروش1114,200,000466,200,0001393/08/18
24345تهرانعباس آباد - بهشتی مغازهفروش3522,000,000770,000,0001393/08/18
24408تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش1385,500,000759,000,0001393/08/18
23780تهرانعباس آباداداریفروش6720,000,0001,340,000,0001393/08/10
23781تهرانعباس آبادمغازهفروش1819,000,000306,000,0001393/08/10
23782تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001393/08/10
20063تهرانعباس آباد - اندیشهمغازهفروش2024,000,000480,000,0001393/07/24
21794تهرانعباس آبادمغازهفروش3735,000,0001393/07/24
21795تهرانعباس آباداداریفروش687,205,882490,000,0001393/07/24
21796تهرانعباس آبادآپارتمانفروش975,500,000533,500,0001393/07/24
21797تهرانعباس آبادمغازهفروش2117,000,000367,200,0001393/07/24
21862تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1356,500,000810,000,0001393/07/24
21412تهرانعباس آبادآپارتمانفروش200کارشناسیکارشناسی1393/07/20
21413تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1046,800,000707,200,0001393/07/20
21099تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1304,250,000550,000,0001393/07/17
21126تهرانعباس آبادمغازهفروش52کارشناسیکارشناسی1393/07/17
21147تهرانعباس آبادآپارتمانفروش904,000,000360,000,0001393/07/17
21150تهرانعباس آباداداریفروش539,000,000477,000,0001393/07/17
20064تهرانشریعتی - عباس آبادآپارتمانفروش474,680,000220,000,0001393/07/07
18863تهرانعباس آبادآپارتمانفروش927,100,000653,200,0001393/06/30
18864تهرانعباس آباد _ اندیشهآپارتمانفروش626,600,000409,200,0001393/06/30
18865تهرانعباس آباد _ اندیشهمغازهفروش3432,000,0001,088,000,0001393/06/30
Page top