جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38419تهرانعباس آبادآپارتمانفروش705,857,000410,000,0001394-01-17
38420تهرانعباس آباد - بهشتیمغازهفروش3220,000,000360,000,0001394-01-17
38448تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش12213,000,0001,664,000,0001394-01-17
38286تهرانعباس آبادآپارتمانفروش70کارشناسیکارشناسی1394-01-15
26760تهرانعباس آبادآپارتمانفروش876,700,000582,900,0001393-09-10
26771تهرانعباس آبادمغازهفروش735,000,000245,000,0001393-09-10
26795تهرانعباس آباد - بهشتیمستغلاتفروش48011,000,0001393-09-10
25480تهرانعباس آبادمستغلاتفروش17012,000,0001393-08-25
25527تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1314,800,000628,800,0001393-08-25
24855تهرانعباس آباد - بهشتیکلنگیفروش30012,000,0003,600,000,0001393-08-20
24856تهرانعباس آبادمغازهفروش3525,000,000875,000,0001393-08-20
24859تهرانعباس آباداداریفروش1366,000,000816,000,0001393-08-20
24329تهرانعباس آباد - اندیشه آپارتمانفروش1494,000,000560,000,0001393-08-18
24338تهرانعباس آباداداریفروش1114,200,000466,200,0001393-08-18
24345تهرانعباس آباد - بهشتی مغازهفروش3522,000,000770,000,0001393-08-18
24408تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش1385,500,000759,000,0001393-08-18
23780تهرانعباس آباداداریفروش6720,000,0001,340,000,0001393-08-10
23781تهرانعباس آبادمغازهفروش1819,000,000306,000,0001393-08-10
23782تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001393-08-10
20063تهرانعباس آباد - اندیشهمغازهفروش2024,000,000480,000,0001393-07-24
21794تهرانعباس آبادمغازهفروش3735,000,0001393-07-24
21795تهرانعباس آباداداریفروش687,205,882490,000,0001393-07-24
21796تهرانعباس آبادآپارتمانفروش975,500,000533,500,0001393-07-24
21797تهرانعباس آبادمغازهفروش2117,000,000367,200,0001393-07-24
21862تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1356,500,000810,000,0001393-07-24
21412تهرانعباس آبادآپارتمانفروش200کارشناسیکارشناسی1393-07-20
21413تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1046,800,000707,200,0001393-07-20
21099تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1304,250,000550,000,0001393-07-17
21126تهرانعباس آبادمغازهفروش52کارشناسیکارشناسی1393-07-17
21147تهرانعباس آبادآپارتمانفروش904,000,000360,000,0001393-07-17
Page top