جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
40613تهرانعباس آباد - بهشتیمستغلاتفروش2,30015,000,00034,500,000,0001394/02/10
40434تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001394/02/08
40435تهرانعباس آباد - پاکستانآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394/02/08
40436تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1405,200,000728,000,0001394/02/08
40441تهرانعباس آباد - پاکستانآپارتمانفروش855,400,000459,000,0001394/02/08
40231تهرانعباس آباد - پاکستانآپارتمانفروش835,421,000450,000,0001394/02/06
40232تهرانعباس آبادآپارتمانفروش928,800,000809,600,0001394/02/06
40233تهرانعباس آبادآپارتمانفروش17013,500,0002,295,000,0001394/02/06
39951تهرانعباس آباد - پاکستانمستغلاتفروش74013,235,0004,499,999,0001394/02/01
39952تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش25010,500,0002,625,000,0001394/02/01
39953تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش10610,000,0001,060,000,0001394/02/01
39708تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش876,700,000582,900,0001394/01/30
39709تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش1026,000,000612,000,0001394/01/30
39710تهرانعباس آبادآپارتمانفروش9510,000,000950,000,0001394/01/30
39711تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش1375,500,000753,500,0001394/01/30
39514تهرانعباس ابادمستغلاتفروش1,69011,000,0001394/01/27
39515تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش16410,200,0001,672,800,0001394/01/27
39520تهرانعباس آبادکلنگیفروش52013,513,0003,000,000,0001394/01/27
39300تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش805,062,000405,000,0001394/01/25
39301تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش16410,700,0001,754,800,0001394/01/25
39017تهرانعباس آباداداریفروش1711,000,000,0001394/01/24
39018تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش1537,500,0001,147,500,0001394/01/24
39019تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش916,800,000618,800,0001394/01/24
38650تهرانعباس آباد - هویزهآپارتمانفروش1477,000,0001,029,000,0001394/01/19
38562تهرانعباس آباد - بهشتیاداریفروش1609,000,0001,440,000,0001394/01/18
38419تهرانعباس آبادآپارتمانفروش705,857,000410,000,0001394/01/17
38420تهرانعباس آباد - بهشتیمغازهفروش3220,000,000360,000,0001394/01/17
38448تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش12213,000,0001,664,000,0001394/01/17
38286تهرانعباس آبادآپارتمانفروش70کارشناسیکارشناسی1394/01/15
26760تهرانعباس آبادآپارتمانفروش876,700,000582,900,0001393/09/10
Page top