جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
47532تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش1474,200,000617,400,0001394/04/15
47273تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش935,800,000539,400,0001394/04/10
47274تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش824,700,000385,400,0001394/04/10
44095تهرانعباس آباد - بهشتیاداریفروش1458,500,0001,232,499,9681394/03/12
44096تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394/03/12
43668تهرانتخت طاووسآپارتمانفروش705,857,000410,000,0001394/03/07
43669تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش2058,293,0001,700,000,0001394/03/07
43253تهرانعباس آباد - اندیشهکلنگیفروش53814,000,0003,220,000,0001394/03/04
42932تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1894,762,000900,000,0001394/03/03
42921تهرانعباس آباد - پاکستانآپارتمانفروش1754,500,000787,500,0001394/03/03
42289تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001394/02/28
42290تهرانعباس - مهنازآپارتمانفروش586,500,000377,000,0001394/02/28
42294تهرانعباس آباداداریفروش855,200,000442,000,0001394/02/28
41913تهرانعباس آباد - بهشتیمستغلاتفروش1,80016,666,00030,000,000,0001394/02/23
41914تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش996,500,000643,500,0001394/02/23
41916تهرانعباس - مهنازآپارتمانفروش586,500,000377,000,0001394/02/23
41497تهرانعباس آباداداریفروش614,500,000274,500,0001394/02/21
41498تهرانعباس آباد - میر عمادآپارتمانفروش856,200,000527,000,0001394/02/21
41499تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش1394,028,000560,000,0001394/02/21
41501تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001394/02/21
41240تهرانعباس آبادآپارتمانفروش937,032,000654,000,0001394/02/19
41242تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش603,666,000220,000,0001394/02/19
41243تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1008,000,000800,000,0001394/02/19
41014تهرانعباس آبادکلنگیفروش69035,000,00028,000,000,0001394/02/16
41016تهرانعباس آبادمستغلاتفروش2,28015,000,00034,200,000,0001394/02/16
40792تهرانعباس - مهنازمستغلاتفروش3,80030,000,0001394/02/14
40793تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش1706,500,0001,105,000,0001394/02/14
40794تهرانعباس آباد - بهشتیمستغلاتفروش1,1506,086,0007,000,000,0001394/02/14
40795تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش1255,500,000687,500,0001394/02/14
40612تهرانعباس آبادآپارتمانفروش729,000,000648,000,0001394/02/10
Page top